Ing. Karel Neufuss [ Technician, Department of Materials Engineering ]

Place: Laboratory of plasma technologies in Letňany, or , B 105
Tel.: (+420) 225 115 244
Email: neufuss@ipp.cas.cz

Research projects

2006-2009Nanocrystallization of plasma sprayed coatings based on eutectic ceramic alloys
Co-investigator
Provider: Grant Agency of the Academy of Sciences; Project ID: KAN300430651
2005-2008Progressive thermally sprayed coatings with enhanced wear resistance
Co-investigator
Provider: Grant Agency of the Academy of Sciences; Project ID: 1QS200430560
2005-2006Tungsten-Based Coatings for Plasma Facing Components of Fusion Reactors
Co-investigator
Provider: Euratom under European Fusion Development Agreement; Project ID: TW5-TVM-PSW
2002-2006Abradable Seal Coatings and Claddings for Compressor Applications (Sealcoat)
Co-investigator
Provider: European Union; Project ID: GRD1-2001-40124
2003-2005Composition changes of ceramic and metallic materials during their plasma spraying
Co-investigator
Provider: Czech Science Foundation; Project ID: GA106/03/0710
2001-2003 Failure processes of thermaly sprayed materials
Co-investigator
Provider: Czech Science Foundation; Project ID: GA106/01/0094
1999-2001Free-standing deposits from less-common materials manufactured by plasma spraying and their basic characteristics
Principal investigator
Provider: Czech Science Foundation; Project ID: GA104/99/0304
2000-2001Low-Z Coatings for Plasma Facing Components of Fusion Reactors
Co-investigator
Provider: Euratom under European Fusion Development Agreement; Project ID: DV4/04(TW0)
1996-1997Plasma spraying of silicates
Principal investigator
Provider: Czech Science Foundation; Project ID: GA104/96/1353

List of Publications

2021Nevrlá B., Ctibor P., Koudelková V., Lukáč F., Neufuss K.: Plasma spraying of natural kaolinite and metakaolinite. Boletin de la Sociedad Espanola de Ceramica y Vidrio 60 [5] (2021) 274-282.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
2020Ctibor P., Petrášek J., Sedláček J., Neufuss K.: Dielectric properties of CaZrO3 coatings made by plasma spraying and bulks fired by spark plasma sintering. Materials Research Bulletin 124 [April] (2020) 1-10, č. článku 110775.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
 Ctibor P., Nevrlá B., Neufuss K., Petrášek J., Sedláček J.: Plasma spray coatings of natural ores from structural, mechanical, thermal, and dielectric viewpoints. Coatings 10 [1] (2020) č. článku 3.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
2017Ctibor P., Pala Z., Nevrlá B., Neufuss K.: Plasma-Sprayed Fine-grained Zirconium Silicate and Its Dielectric Properties. Journal of Materials Engineering and Performance 26 [5] (2017) 2388-2393.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
 Ctibor P., Sedláček J., Nevrlá B., Neufuss K.: Dielectric properties of plasma sprayed silicates subjected to additional annealing. Progress in Color, Colorants and Coatings 10 [2] (2017) 105-114.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
2016Brožek V., Neufuss K., Pokorný P., Vokáč M.: Povrchová úprava abrazivních nástrojů nové generace. TriboTechnika 9 [1] (2016) 50-53. [ EN ] 
[ Abstract ]
[ Link ]
 
2015Ctibor P., Neufuss K., Pala Z., Kotlan J., Soumar J.: Dielectric and mechanical properties of plasma-sprayed olivine. Romanian Report in Physics 67 [2] (2015) 600-617.
[ Abstract ]

[International Conference on Plasma Physics and Applications/16./. Magurele, Bucharest, 20.06.2013-25.06.2013]
 Ctibor P., Nevrlá B., Pala Z., Sedláček J., Soumar J., Kubatík T., Neufuss K., Vilémová M., Medřický J.: Study on the plasma sprayed amorphous diopside and annealed fine-grained crystalline diopside. Ceramics International 41 [9] (2015) 10578-10586.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
 Kubatík T., Pala Z., Neufuss K., Vilémová M., Mušálek R., Stoulil J., Slepička P., Chráska T.: Metallurgical bond between magnesium AZ91 alloy and aluminium plasma sprayed coatings. Surface and Coatings Technology 282 [November] (2015) 163-170.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
2014Ctibor P., Nevrlá B., Pala Z., Sedláček J., Kubatík T., Neufuss K., Vilémová M., Medřický J.: Study on the Plasma Sprayed Diopside. Vrstvy a povlaky 2014. Trenčín : Knihviazačstvo, 2014, s. 23-28. ISBN 978-80-970824-3-7.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[Vrstvy a povlaky 2014. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 20.10.2014-21.10.2014]
 Kubatík T., Pala Z., Neufuss K.: Příprava povrchových vrstev niklu a jeho slitin NiAl10 aNiAl40 na hořčíkovou slitinu AZ91 plazmovým stříkáním. Vrstvy a povlaky 2014. Trenčín : Knihviazačstvo, 2014, s. 113-118. ISBN 978-80-970824-3-7. [ EN ] 
[ Abstract ]

[Vrstvy a povlaky 2014. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 20.10.2014-21.10.2014]
 Rohan P., Kubelka M., Molotovnik A., Neufuss K., Ctibor P., Ševčík S.: Tribologické vlastnosti plazmových kovokeramických amorfních nanokrystalických nástřiků. Vrstvy a povlaky 2014. Trenčín : Knihviazačstvo, 2014, s. 163-166. ISBN 978-80-970824-3-7. [ EN ] 
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[Vrstvy a povlaky 2014. Rožnov pod Radhoštěm (CZ), 20.10.2014-21.10.2014]
 Chráska P., Neufuss K.: Thermal Coatings for Glass Industry. Electronic Proceedings of ETSA workshop 2014: Coatings for high temperature applications. Plzeň : University of West Bohemia, 2014 - (Houdková, Š.; Křenek, T.) ISBN 978-80-261-0433-9.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[Workshop on thermal spray and laser clad coatings: Coatings for high temperaure applications. Plzeň (CZ), 14.10.2014-15.10.2014]
2012Neufuss K., Brožek V., Matějíček J.: Ochranný povlak na bázi wolframu a způsob jeho přípravy. 2012. Vlastník: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. Datum udělení patentu: 25.07.2012. Číslo patentu: 303411 [ EN ] 
[ Abstract ]
[ Link ]
 
 Bertolissi G., Brožek V., Chráska T., Mušálek R., Neufuss K., Mastný L., Sofer Z.: Production of nanoparticles utilizing water stabilized plasma. NANOCON 2012 - Conference Proceedings. Ostrava : Tanger, 2012, s. 33-38. ISBN 978-80-87294-32-1.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[NANOCON 2012. International Conference /4./. Brno (CZ), 23.10.2012-25.10.2012]
2011Brožek V., Mastný L., Moravec P., Neufuss K., Ondráček J., Ždímal V.: Procesy vzniku nanočástic v proudu nízkoteplotního plazmatu. Sborník. Praha : Česká společnost chemického inženýrství, 2011 - (Halfar, R.) S. 170. ISBN 978-80-905035-0-2. [ EN ] 
[Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2011 /58./. Srní, Šumava (CZ), 24.10.2011-27.10.2011]
 Ctibor P., Pala Z., Neufuss K., Štengl V., Píš I., Zahoranová T., Nehasil V.: Titanium dioxide coatings sprayed by a water stabilized plasma gun (WSP) with argon and nitrogen as the powder feeding gas: differences in structural, mechanical and photocatalytic behavior. DVS-Berichte Volume 276 ( Proceedings of the International thermal spray conference 2011). Düsseldorf : DVS-German Welding Society, 2011. S. 672-678. ISBN 978-3-87155-268-7. - (DVS-Reports Volume 276. 276).
[ Link ]
 
[International thermal spray conference 2011. Hamburg (DE), 27.09.2011-29.09.2011]
 Ždímal V., Moravec P., Doležal B., Brožek V., Neufuss K.: Aerosolové nanočástice vznikající při plazmové depozici. Sborník přednášek. Praha : M+P Copier, 2011. S. 591-598. ISBN 978-80-02-02311-1. [ EN ] 
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[Chemicko-technologická konference s mezinárodní účastí APROCHEM 2011 . Technologie . Ropa . Biopaliva . Petrochemie . Polymery . Bezpečnost . Prostředí . /20./. Kouty nad Desnou (CZ), 11.04.2011-13.04.2011]
 Brožek V., Chráska T., Mušálek R., Neufuss K.: Chemické aspekty přípravy protibalistické kovokeramiky plazmovou depozicí. APROCHEM 2011 Sborník přednášek. Praha : PCHE – PetroChemEng, 2011. S. 577-584. ISBN 978-80-02-02311-1. [ EN ] 
[Chemicko-technologická konference s mezinárodní účastí APROCHEM 2011/20./. Kouty nad Desnou (CZ), 11.04.2011-13.04.2011]
2009Ctibor P., Lescoffit A.-E., Teboul B., Neufuss K., Voleník K.: Abrasion resistance of alloy coatings deposited by plasma spraying. Acta Technica CSAV 54 [2] (2009) 113-126.
[ Abstract ]
 Ctibor P., Štengl V., Neufuss K.: Atmospheric plasma sprayed (APS) coatings of Al2O3–13%TiO2 for photocatalytic application. Journées Européennes de la PhotocatalyseJEP 2009. Trollhattan : Cité Mondiale- Bordeaux, 2009 - (Lacombe, S.) S. 32-35. ISBN N.
[ Abstract ]

[Journées Européennes de la PhotocatalyseJEP 2009. Bordeaux (FR), 21.09.2009-22.09.2009]
 Ctibor P., Ageorges H., Neufuss K., Zahálka F.: Composite Coatings of Alumina-based Ceramics and Stainless Steel Manufactured by Plasma Spraying. Materials Science 15 [2] (2009) 108-114.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
 Skiba T., Voleník K., Neufuss K., Mušálek R., Karlík M.: In-flight State of Dual-phase Fe-Al Based Powder Particles Subjected to WSP Spraying. Proceedings of WORKSHOP 2009. Prague : Czech Technical University in Prague, 2009. S. 202-203. ISBN 978-80-01-04286-1. - (CTU REPORTS).
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[Workshop 2009. Prague (CZ), 16.02.2009-20.02.2009]
 Chráska T., Neufuss K.: Nanokrystalický kompozitní materiál na bázi Al203 - ZrO2 - SiO2 a způsob jeho přípravy. Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Praha 8, CZ, Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i., Řež u Prahy, CZ, EUTIT, s.r.o., Mariánské Lázně, CZ. Datum podání přihlášky: 12.09.2007. Datum udělení patentu: 18.05.2009. CZ 300602 B6 [ EN ] 
[ Abstract ]
 Stejskal J., Brožek V., Ctibor P., Neufuss K., Novák M.: Reaktivní plazmová depozice karbidu boru s titanem. ChemZi 5 [9] (2009) 173-174. [ EN ] 
[ Abstract ]

[Zjazd chemikov/61./. Tatranské Matliare, 07.09.2009-11.09.2009]
2008Chráska T., Neufuss K., Dubský J., Ctibor P., Rohan P.: Fabrication of bulk nanocrystalline alumina-zirconia materials. Ceramics International 34 [5] (2008) 1229-1236.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
 Chráska T., Neufuss K., Dubský J., Ctibor P., Klementová M.: Fabrication of Bulk Nanocrystalline Ceramic Materials. Journal of Thermal Spray Technology 17 [5-6] (2008) 872-877.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
2007Chráska T., Klementová M., Neufuss K., Dubský J., Ctibor P., Rohan P.: CHARACTERISTICS OF NANOCRYSTALLINE SiO2-Al2O3-ZrO2 CERAMICS WITH VARIABLE COMPOSITION PREPARED BY PLASMA SPRAYING. Acta Microscopica 16 [suppl.2] (2007) 137-138.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[CIASEM 2007. Cusco, 23.09.2007-28.09.2007]
 Brožek V., Matějíček J., Neufuss K.: Wolframové filtry. Proceedings 16th International Metallurgical & Material Conference. Ostrava : Tanger s.r.o, 2007. S. 118-123. ISBN 978-80-86840-33-8. [ EN ] 
[ Abstract ]

[International Metallurgical & Material Conference/16th./. Hradec nad Moravicí (CZ), 22.05.2007-24.05.2007]
 Brožek V., Neufuss K.: Kovové a keramické filtry pro vysokoteplotní aplikace. Sborník přednášek APROCHEM 2007. Praha : PCHE Praha, 2007. S. 2239-2244. ISBN 978-80-02-01892-6. [ EN ] 
[ Abstract ]

[APROCHEM 2007. Milovy (CZ), 16.04.2007-18.04.2007]
 Stahr C.Ch., Saaro S., Berger L.-M., Dubský J., Neufuss K.: About the Dependence of the Stabilization of ?-Alumina on the Spray Process. Thermal Spray 2007: Global Coating Solutions. Materials Park, Ohio : ASM International, 2007 - (Marple, B.; Hyland, M.; Lau, Y.; Li, C.; Lima, R.; Montavon, G.) S. 489-494. ISBN 978-0-87170-855-7.
[ Abstract ]

[International Thermal Spray Conference 2007. Beijing (CN), 14.05.2007-17.05.2007]
 Brožek V., Matějíček J., Neufuss K.: Behavior of tungsten carbide in water stabilized plasma. Powder Metallurgy Progress 7 [4] (2007) 213-220.
[ Abstract ]
 Ctibor P., Neufuss K., Zahálka F., Kolman B.: Plasma sprayed ceramic coatings without and with epoxy resin sealing treatment and their wear resistance. Wear 262 [9-10] (2007) 1274-1280.
[ Abstract ]
 Ctibor P., Sedláček J., Neufuss K.: PLASMA SPRAYING AND DIELECTRIC CHARACTERIZATION OF ZIRCONIUM SILICATE. Proceedings of the Joint Seminar „Development of Materials Science in Research and Education 2007“. Bratislava : Slovak Technical University Bratislava, 2007. S. 13-14. ISBN 978-80-89088-55-3.
[ Abstract ]

[Development of Materials Science in Research and Education 2007. Tatranská Štrba (SK), 10.09.2007-14.09.2007]
 Ctibor P., Sedláček J., Neufuss K.: PLASMA SPRAYING AND DIELECTRIC CHARACTERIZATION OF ZIRCONIUM SILICATE. Materials Science and Technology [online] online [2] (2007) 4-9.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
 Ctibor P., Sedláček J., Neufuss K.: PLASMA SPRAYING AND DIELECTRIC CHARACTERIZATION OF ZIRCONIUM SILICATE. Proceedings of the Joint Seminar „Development of Materials Science in Research and Education 2007". Bratislava : Czechoslovak Association for Crystal Growth, 2007. S. 13-14. ISBN 978-80-89088-55-3.
[ Abstract ]

[Development of Materials Science in Research and Education 2007. Tatranská Štrba (SK), 10.09.2007-14.09.2007]
 Stahr C.Ch., Saaro S., Berger L.-M., Herrmann M., Dubský J., Neufuss K.: Dependence of the Stabilization of -Alumina on the Spray Process. Journal of Thermal Spray Technology 16 [5-6] (2007) 822-830.
[ Abstract ]
 Ctibor P., Neufuss K., Coullomb S., Suszawalak N., Chráska P.: Unconventional ways of testing of alumina plasma sprayed coatings by slurry abrasion response (SAR) test. Acta Technica CSAV 52 [2] (2007) 163-172.
[ Abstract ]
2006Ctibor P., Neufuss K., Dubský J., Kolman B., Rohan P., Chráska P.: Spraying of agglomerated TiO2 nanopowder by water-stabilized plasma. Proceedings of International Thermal Spray Conference 2006. Ohio, USA : ASM International Materials Park OH 44073-0002, 2006. s9-11-11949.
[ Abstract ]

[International Thermal Spray Conference 2006. Seattle, WA, USA (US), 15.05.2006-18.05.2006]
 Stahr C.Ch., Saaro S., Berger L.-M., Dubský J., Neufuss K.: Über die Abhängigkeit der Stabilisierung von Korund vom Spritzprozess. „Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde“, Tagungsband zum 9. Werkstofftechnischen Kolloquium. Chemnitz, Germany : Technische Universität Chemnitz, Germany, 2006 - (Wielage, B.) S. 226-235. [ EN ] 
[ Abstract ]

[Werkstofftechnischen Kolloquium „Verbunwerkstoffe und Werkstoffverbunde“/9./. Chemnitz (DE), 07.09.2006-08.09.2006]
 Leitner J., Voleník K., Neufuss K., Kolman B.: Vaporization of componets from alloy powder particles in a plasma flow. Czechoslovak Journal of Physics 56 [suppl.B] (2006) B1391-B1400.
[ Abstract ]

[Symposium on Plasma Physics and Technology/22nd./. Praha, 26.6.2006-29.6.2006]
 Brožek V., Matějíček J., Neufuss K.: Wolframové a wolframkarbidové filtry a membrány. Chemické listy 100 [8] (2006) 8. [ EN ] 
[ Abstract ]

[Sjezd chemických společností/58./. Ústí nad Labem, 4.9.2006-8.9.2006]
 Ctibor P., Neufuss K., Chráska P.: Mechanical properties of plasma sprayed titania coatings. Proceedings of International Thermal Spray Conference 2006. Ohio, USA : ASM International Materials Park OH 44073-0002, 2006. s9-5-11948.
[ Abstract ]

[International Thermal Spray Conference 2006. Seattle, WA, USA (US), 15.05.2006-18.05.2006]
 Štraus J., Koláček K., Neufuss K., Kolman B., Dubský J., Frolov O., Schmidt J., Prukner V.: Modification of alumina-capillary inner-surface by pulse high-current discharge. Czechoslovak Journal of Physics 56 [supplem. B] (2006) B564-B570.
[ Abstract ]

[Symposium on Plasma Physics and Technology/22nd./. Praha, 26.6.2006-29.6.2006]
 Matějíček J., Kolman B., Dubský J., Neufuss K., Hopkins N., Zwick J.: Alternative methods for determination of composition and porosity in abradable materials. Materials Characterization 57 [2] (2006) 17-29.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
 Chráska T., Neufuss K., Rohan P., Dubský J., Oberste-Berghaus J.: Bulk nanocrystalline alumina-zirconia materials prepared by plasma spraying. “Thermal Spray 2006: Science, Innovation, and Application,”. Seattle, USA : ASM International, Materials Park, OH, USA, 2006 - (Marple, B.; Moreau, C.) s. 186-187. ISBN 0-87170-809-4.
[ Abstract ]

[International Thermal Spray Conference, ITSC 2006. Seattle (US), 15.05.2006-18.05.2006]
 Brožek V., Matějíček J., Neufuss K.: Plazmová depozice cermetů s wolframovou matricí. METAL 2006. Ostrava : Tanger, 2006. s. 86-91. ISBN 80-86840-18-2. [ EN ] 
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[International Metallurgical & Materials Conference /15th./. Hradec nad Moravicí (CZ), 23.05.2006-25.05.2006]
 Brožek V., Matějíček J., Neufuss K.: Preparation of tungsten filters and membranes. Proceedings 9th International Conference on Inorganic Membranes 9ICIM. Lillehammer - Norway : Ed.Bredesen & Raeder, SINTEF, Norway, 2006. s. 637-640. ISBN 82-14-04026-5.
[ Abstract ]

[International Conference on Inorganic Membranes 9ICIM /9th./. Lillehammer, Norway (NO), 25.06.2006-29.06.2006]
 Ctibor P., Sedláček J., Neufuss K.: Electric resistivity of understoichiometric TiO2 received by plasma spraying. Proceedings of the 16th Joint Seminar „Development of Materials Science in Research and Education“. Praha : Czech and Slovac Society for Crystal Growth (Cs-Sl. Společnost pro růst krystalu), 2006. s. 62-63. ISBN 80-901748-7-6.
[ Abstract ]

[Joint Seminar „Development of Materials Science in Research and Education“/16th./. Valtice (CZ), 12.09.2006-15.09.2006]
2005Ctibor P., Neufuss K., Sedláček J.: Structure and dielectric properties of CaZrO3 coatings prepared by plasma spraying. Proceedings of the 15th Joint Seminar „Development of Materials Science in Research and Education“. Bratislava, 2005. s. 14-15. ISBN 80-89088-42-2.
[ Abstract ]

[Joint Seminar „Development of Materials Science in Research and Education/15th./. Kežmarské žlaby (SK), 05.06.2005-09.06.2005]
 Jakubov M., Ctibor P., Neufuss K.: Thermal fatigue testing of ceramic coatings produced by water-stabilized plasma gun. Proceedings of International Thermal Spray Conference 2005. Dusseldorf : DSV-Verlag, Dusseldorf, 2005 - (Lugscheider, E.) s. 1183-1186. ISBN 3-87155-793-5.
[ Abstract ]

[International Thermal Spray Conference 2005. Basilej (CH), 02.05.2005-04.05.2005]
 Berghaus-Oberste J., Chráska T., Neufuss K., Moreau Ch., Chráska P.: Thermal spraying of basalt for abrasion protective coatings using WSP, HVOF and APS. Proceedings of International Thermal Spray Conference 2005. Düsseldorf : DVS-Verlag, Dusseldorf, 2005 - (Lugscheider, E.) s. 1235-1240. ISBN 3-87155-793-5.
[ Abstract ]

[International Thermal Spray Conference, ITSC 2005. Basel (CH), 2.5.2005-4.5.2005]
 Chráska T., Neufuss K., Oberste-Berghaus J., Lamontagne M., Moreau Ch.: In-flight particle diagnostic of water stabilized plasma spray process. Proceedings of International Thermal Spray Conference 2005. Düsseldorf : DVS-Verlag, 2005 - (Lugscheider, E.) s. 1292-1397. ISBN 3-87155-793-5.
[ Abstract ]

[International Thermal Spray Conference, ITSC 2005. Basel (CH), 2.5.2005-4.5.2005]
 Brožek V., Matějíček J., Neufuss K.: Zpracování karbidu wolframu v nízkoteplotním plazmatu. Sborník přednášek 14. Konference s mezinárodní účastí APROCHEM 2005,. Praha : PetroChemEng, 2005. s. 449-454. ISBN 80-02-01755-2. [ EN ] 
[ Abstract ]

[Aprochem 2005 /14./. Milovy (CZ), 24.10.2005-26.10.2005]
 Brožek V., Neufuss K.: Zvýšení přilnavosti plazmových nástřiků keramika-kov. Adhesion improvement of plasma sprayed coatings ceramics-metal. Praha : Fakulta strojní ČVUT Praha, 2005. s. 275-277. ISBN 80-01-03251-5. [ EN ] 
[ Abstract ]

[konference Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů/10./. Lázně Libverda (CZ), 14.06.2005-17.06.2005]
 Chráska T., Neufuss K., Dubský J., Nohava J.: NOVEL CERAMIC MATERIAL WITH AMORPHOUS AND NANOCRYSTALLINE MICROSTRUCTURE. Proceedings. Ljubljana, 2005 - (Čeh, M.; Dražič, G.; Fidler, S.) s. 167-168. ISBN 961-6303-69-4.
[ Abstract ]

[Multinational Congress on Microscopy (7MCM)/7th./. Portorož (SI), 26.06.2005-30.06.2005]
 Chráska T., Neufuss K., Rohan P., Dubský J.: Bulk nanocrystalline ceramic material prepared by plasma spraying. NANO´05. Brno, 2005 - (Šandera, P.) s. 201-206. ISBN 80-214-3085-0.
[ Abstract ]

[NANO ’05 - NENAMAT International Conference. Brno (CZ), 08.11.2005-10.11.2005]
 Písačka J., Neufuss K., Dubský J., Nohava J., Kolman B.: Plasma spraying behaviour and properties of synthesized/agglomeratedcalcium/magnesium zirconates versus lime/magnesia stabilized zirconia. Proceedings of International Thermal Spray Conference 2005. Düsseldorf : DSV-Verlag, Dusseldorf, 2005 - (Lugscheider, E.) s. 569-574. ISBN 3-87155-793-5.
[ Abstract ]

[International Thermal Spray Conference 2005. Basilej (CH), 02.05.2005-04.05.2005]
 Chráska T., Neufuss K., Dubský J., Nohava J., Oberste-Berghaus J.: Plasma spraying of a novel material with amorphous and nanocrystalline microstructure. Thermal Spray connects: Explore its surfacing potential!. Düsseldorf : DVS-Verlag, Düsseldorf, 2005 - (Lugscheider, J.) s. 830-835.
[ Abstract ]

[International Thermal Spray Conference, ITSC 2005. Basel (CH), 2.5.2005-4.5.2005]
 Brožek V., Matějíček J., Neufuss K.: Plazmová depozice wolframových povlaků. Sborník přednášek METAL 2005. Ostrava : Tanger s.r.o. Ostrava, 2005. s. 89-95. ISBN 80-86840-13-1. [ EN ] 
[ Abstract ]

[International Metallurgical and Materials Conference/14th./. Hradec nad Moravicí (CZ), 24.05.2005-26.05.2005]
 Matějíček J., Neufuss K., Kolman D., Chumak O., Brožek V.: Development and Properties of Tungsten-Based Coatings Sprayed by WSP(R). Thermal Spray connects: Explore its surfacing potential!. Düsseldorf : DVS-Verlag, 2005 - (Lugscheider, E.) s. 634-640.
[ Abstract ]

[International Thermal Spray Conference. Basel (CH), 2.5.2005-4.5.2005]
 Ctibor P., Sedláček J., Neufuss K., Dubský J., Chráska P.: Dielectric properties of plasma sprayed silicates. Ceramics International - [31] (2005) 315-321.
[ Abstract ]
 Ctibor P., Sedláček J., Neufuss K.: Electric resistivity of understoichiometric TiO2 received by plasma spraying. Proceedings of the 15th Joint Seminar „Development of Materials Science in Research and Education“. Praha : Czech and Slovac Society for Crystal Growth (Cs-Sl. Společnost pro růst krystalu), 2005. s. 62-63. ISBN 80-901748-7-6.
[ Abstract ]

[Joint Seminar „Development of Materials Science in Research and Education“/16th./. Valtice (CZ), 05.06.2005-09.06.2005]
2004Ctibor P., Sedláček J., Neufuss K.: Relative permitivity and loss factor of plasma sprayed glass and glassceramics. Proceedings of the 14th Joint Seminar "Development of Materials Science in Research and Education". Praha, 2004. s. 5-6. ISBN 80-7345-032-1.
[ Abstract ]

[Development of Materials Science in Research and Education - DMS-RE 2004 /14./. Lednice (CZ), 31.08.2004-03.09.2004]
 Brožek V., Neufuss K., Šrank Z., Mastný L., Vacík M., Hofman R.: Fotokatalycké vlastnosti plazmově deponovaného oxidu titaničitého II. Chemické listy 98 [8] (2004) 760. [ EN ] 
[ Abstract ]

[Sjezd chemických společností /56./. Ostrava, 06.09.2004-09.09.2004]
 Rohan P., Neufuss K., Matějíček J., Dubský J., Prchlík L., Holzgartner C.: Thermal and mechanical properties of cordierite, mullite and steatite produced by plasma spraying. Ceramics International 30 [4] (2004) 597-603.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
 Brožek V., Flemr V., Matějíček J., Neufuss K.: Chování karbidu wolframu při plazmové depozici. Proceedings METAL 2004. Ostrava : Tanger s.r.o., Ostrava, 2004. s. 78-79. ISBN 80-85988-95-X. [ EN ] 
[ Abstract ]

[International Metallurgical and Materials Conference/13th./. Hrádek nad Moravicí (CZ), 17.05.2004-20.05.2004]
 Chráska T., Neufuss K., Nohava J., Dubský J.: Plasma Spraying of Alumina and Zirconia Nanoceramics. Proceedings. Brno, 2004 - (Šandera, P.) s. 85-90. ISBN 80-214-2793-0.
[ Abstract ]

[Nano ’04 International Conference. Brno (CZ), 13.10.2004-15.10.2004]
2003Voleník K., Pražák M., Kalabisová E., Kreislová K., Had J., Neufuss K.: Corrosion properties of plasma deposited nickel and nickel-based alloys. Acta Technica CSAV 48 [3] (2003) 215-226.
[ Abstract ]
 Ctibor P., Sedláček J., Neufuss K., Chráska P.: Dielectric relaxation in calcium titanate-containing ceramics prepared by plasma spraying. Ceramics International 29 [-] (2003) 955-960.
[ Abstract ]
 Landa M., Kroupa F., Neufuss K., Urbánek P.: Effect of uniaxial pressure on ultrasound velocities and elastic moduli in plasma sprayed ceramics. Journal of Thermal Spray Technology 12 [2] (2003) 226-233.
[ Abstract ]
 Neufuss K., Dubský J., Rohan P., Kolman B., Chráska P., Berger L.M., Zieris R., Thiele S., Nebelung M.: Structure and Properties of CaZrO2 Coatings Prepared by WSP and APS Spraying. Proceedings of the 2003 International Thermal Spray Conference. Ohio : ASM Interantional Materials Park, 2003 - (Marple, B.; Moreau, C.) s. 1541-1546. ISBN 0-87170-785-3. - (2).
[ Abstract ]

[Thermal Spray 2003 Advancing the Science and Applying the Technology.. Orlando, Florida (US), 05.05.2003-08.05.2003]
 Vacík M., Hofman R., Neufuss K., Nohava J., Brožek V.: Strukturní změny keramických žárových nástřiků po reaktivní impregnaci. Chemické listy 97 [8] (2003) 874-888. [ EN ] 
[ Abstract ]

[Zjazd chemických spoločností/55./. Košice, 08.09.2003-12.09.2003]
 Neufuss K., Kolman B., Ctibor P., Chráska P., Laakso J., Ahmaniemi S., Vuoristo P., Mäntylä T.: Highly Porous Deposits of Cr2O3 Prepared by Plasma Co-spraying of Cr2O3 and Al. Proceedings of the 2003 International Thermal Spray Conference. Ohio : ASM International Materials Park, 2003 - (Marple, B.; Moreau, C.) s. 1307-1316. ISBN 0-87170-785-3. - (2).
[ Abstract ]

[Thermal Spray 2003 Advancing the Science and Applying the Technology.. Orlando, Florida (US), 05.05.2003-08.05.2003]
 Bačová V., Kniewald D., Ctibor P., Neufuss K.: Výskum predúpravy povrchu a parametrov žiarového striekania. Acta Mechanica Slovaka 7 [3] (2003) 717-724. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Ctibor P., Sedláček J., Neufuss K.: Influence of chemical composition on dielectric properties of Al2O3-ZrO2 plasma deposits. Ceramics International 29 [-] (2003) 527-532.
[ Abstract ]
 Kolman B., Neufuss K., Jančárek A., Dubský J., Chráska P.: Plasma Sprayed Zircon Deposits Modified by Laser Treatment. Acta Universitatis Scientarium Socialium et Artis Educandi Tallinnensis, Proceedings of the Tallinn University of Social and Educational Sciences, B2, Reali, Dense Plasma Interaction with Materials. Tallinn, 2003 - (Ugaste, U.) s. 69-78. ISBN 9985-58-276-4. ISSN 1736-0633.
[ Abstract ]

[Dense Plasma Interaction with Materials.. Tallinn (EE), 09.10.2003-11.10.2003]
2002Neufuss K., Ctibor P.: Nástřikový materiál pro žárové a plazmové nanášení. 20000211. Datum udělení patentu: 20020124. 3 s. 289 738 [ EN ] 
 Neufuss K., Brožek V.: Brousící nástroj vhodný zejména pro broušení skla a keramiky. 19950330. Datum udělení patentu: 20020314. 4 s. 290003 [ EN ] 
 Ctibor P., Neufuss K., Dubský J., Bačová V., Jankura D., Kniewald D., Jakubov M., Draganovská D.: Ceramic coatings for thermal cycling. Povrchové inžinierstvo 2002 (Zborník 1.vedeckej konferencie). Košice : Technická univerzita Košice, 2002 - (Jakubov, M.) s. 33-42. ISBN 80-7099-864-4.
[ Abstract ]

[Povrchové inžinierstvo 2002.. Košice (SK), 01.10.2002]
 Voleník K., Pražák M., Kalabisová E., Kreislová K., Neufuss K.: Corrosion properties of plasma deposited high-alloy steel. Acta Technica CSAV 47 [-] (2002) 243-254.
 Brožek V., Dufek V., Neufuss K., Šarman L.: Preparation and Properties of Spheroised Tungsten Powder. Proceedings of the 11th International Metallurgical & Materials Conference METAL 2002. Ostrava : TANGER, Ostrava, 2002. s. E-20. ISBN 80-85988-73-9.
[ Abstract ]

[International Metalurgical & Materials Conference /11th./ METAL 2002.. Hradec nad Moravicí (CZ), 14.05.2002-16.05.2002]
 Matějíček J., Nanobashvili S., Ctibor P., Brožek V., Neufuss K., Chráska P.: Properties of Boron Carbide Coatings and Free-Standing Parts Prepared by WSP(r). Materials Week 2001. Frankfurt : WerkstoffInformationsgesselschaft, 2002. s. článek č.914. ISBN 3-88355-302-6.
[ Abstract ]

[Materials Week 2001.. Mnichov (DE), 01.10.2001-04.10.2001]
 Ctibor P., Sedláček J., Neufuss K., Dubský J., Chráska P.: Study of dielectric properties of plasma sprayed silicates at low voltage. Proceedings of International Thermal Spray Conference 2002. ASM International, 2002 - (Berndt, C.) s. 617-621. ISBN 3-87155-783-8.
[ Abstract ]

[International Thermal Spray Conference.. Essen (DE), 04.03.2002-06.03.2002]
 Neufuss K., Rudajevová A.: Thermal properties of the plasma-sprayed MgTiO3-CaTiO3 and CaTiO3. Ceramics International 28 [-] (2002) 93-97.
[ Abstract ]
 Bačová V., Kniewald D., Jankura D., Draganovská D., Ctibor P., Neufuss K., Dubský J.: Titanátové povlaky v nadvädznosti na analýzu predúprav povrchu základu. Povrchové inžinierstvo 2002 (Sborník 1.vedeckej konferencie). Košice : Technická univerzita Košice, 2002 - (Jakubov, M.) s. 19-28. ISBN 80-7099-864-4. [ EN ] 
[ Abstract ]

[Povrchové inžinierstvo 2002.. Košice (SK), 01.10.2002]
 Ctibor P., Chráska P., Neufuss K.: Keramické dielektrikum a způsob jeho výroby. 20000211. Datum udělení patentu: 20020115. 4 s. 289 681 [ EN ] 
 Ctibor P., Neufuss K.: Výzkum nových materiálů pro žárové nástřiky. Svářečský zpravodaj. č. 3 (2002), s. 26-35
 Matějíček J., Neufuss K., Ctibor P., Rohan P., Dubský J., Chráska P., Brožek V.: WSP-Sprayed Boron Carbide Coatings for Fusion Applications. Proceedings of International Thermal Spray Conference 2002. Düsseldorf : DVS, 2002 - (Lugscheider, E.; Berndt, C.) s. 1-5. ISBN 3-87155-783-8.
[ Abstract ]

[International Thermal Spray Conference.. Essen (DE), 04.03.2002-06.03.2002]
 Šunka P., Babický V., Člupek M., Neufuss K., Beneš J.: Způsob generace fokusované rázové vlny elektrickým výbojem v kapalině a zařízení k provádění tohoto způsobu. 20000425. Datum udělení patentu: 20021030. 8 s. 291 158 [ EN ] 
2001Ctibor P., Neufuss K., Ageorges H., Fauchais P.: Relation between the feedstock preparation technique and plasma sprayed coating microstructure of stainless steel-alumina composites. Proceedings of the 15th International Symposium on Plasma Chemistry. Orléans : Gremi, CNR University of Orléans, 2001 - (Bouchoule, A.; Pouvesle, J.; Thomann, A.; Bauchire, J.; Robert, E.) s. 2533-2538.
[ Abstract ]

[International Symposiumon Plasma Chemistry/15th./. Orléans (FR), 09.07.2001-13.07.2001]
 Chráska P., Kolman B., Dubský J., Ctibor P., Neufuss K.: Spatial distribution of chemistry, structural features and phases in tehrmal spray deposits. Acta Technica CSAV 46 [-] (2001) 323-336.
[ Abstract ]
 Neufuss K., Ilavský J., Kolman B., Dubský J., Rohan P., Chráska P.: Variation of plasma spray deposits microstructure and properties formed by particles passing through different areas of plasma jet. Ceramics - Silikáty 45 [1] (2001) 1-8.
[ Abstract ]
2000Rohan P., Chráska P., Ctibor P., Neufuss K.: Relation Between Thermal Expansion Coeficient and Porosity in Thick Zircon and Alumina Coatings. Proceedings of the 1st International Thermal Spray Conference. Ohio : Materials Park, ASM International, 2000 - (Berndt, C.) s. 1067-1070. ISBN 0-87170-680-6.
[International Thermal Spray Conference/1st./. Montreal (CA), 08.05.2000-11.05.2000]
 Ctibor P., Neufuss K., Štengl V.: Structure and Properties of Plasma Sprayed TiO2 Ceramics. New Nanotechniques. Hauppauge, NY : NOVA Science Publishers, 2009 - (Malik, A.; Rawat, M.) S. 115-161. ISBN 978-1-60692-516-4
[ Abstract ]
[ Link ]
 
1999Brožek V., Dufek V., Neufuss K.: Adhesion improvement of plasma sprayed ceramic coatings on steel through boronizing. Proceedings of the United Thermal Spray Conference & Exposition. Düsseldorf : DSV Verlag, Düsseldorf, 1999 - (Lugscheider, E.; Kammer, P.) s. 208-212. ISBN 3-87155-653-X.
[Thermal Spray Conference UTSC '99.. Düsseldorf (DE), 17.03.1999-19.03.1999]
 Neufuss K., Dubský J., Kolman B., Chráska P., Brožek V., Boháč P.: APS Spraying of MgO and CeO2 with WSP. Proceedings of the 14th International Symposium on Plasma Chemistry. Prague : Institute of Plasma Physics, 1999 - (Hrabovský, M.; Konrád, M.; Kopecký, V.) s. 2075-2079. ISBN 80-902724-4-4. - (4).
[ Abstract ]

[International Symposium on Plasma Chemistry/14th./. Prague (CZ), 02.08.1999-06.08.1999]
 Neufuss K., Ilavský J., Dubský J., Kolman B., Chráska P.: Plasma Spraying of Silikates 2. Conference Proceedings: United Thermal Spray Conference UTSC '99. Düsseldorf : DSV Verlag, Düsseldorf, 1999 - (Lugscheider, E.; Kammer, P.) s. 636-640. ISBN 3-87155-653-x.
[United Thermal Spray Conference /2./. Düsseldorf (DE), 17.03.1999-19.03.1999]
 Kolman B., Neufuss K., Ilavský J., Dubský J., Chráska P.: Chemical Inhomogeneity of Silicates Treated by Plasma Spraying. Journal of Analytical Atomic Spectrometry 14 [3] (1999) 471-473.
[ICXOM-15th International Congress on X-ray Optics and Microanalysis. Antwerp, 24.08.1998-27.08.1998]
 Ilavský J., Kolman B., Neufuss K., Chráska P.: Influence of Spray Angle on the Microstructure of YSZ and Alumina Plasma-Sprayed Deposits. Conference Proceedings:United Thermal Spray Conference UTSC '99. Düsseldorf : DSV Verlag, Düsseldorf, 1999 - (Lugscheider, E.; Kammer, P.) s. 820-824. ISBN 3-87155-653-x.
[United Thermal Spray Conference /2./. Düsseldorf (DE), 17.03.1999-19.03.1999]
 Voleník K., Hanousek F., Chráska P., Ilavský J., Neufuss K.: In-flight oxidation of high-alloy steels during plasma spraying. Materials Science and Engineering A-Structural materials 272 [-] (1999) 199-206.
 Kantor P., Siegl J., Neufuss K., Dubský J.: Unavové zkoušky těles s různými typy nástřiků. Metal 99 - 8. mezinárodní metalurgický veletrh a symposium. Ostrava : TANGER, s.r.o., Ostrava, 1999. s. 250-256. ISBN 80-85988-37-2. [ EN ] 
[METAL 99 - mezinárodní metalurgický veletrh a symposium /8./. Ostrava (CZ), 11.05.1999-13.05.1999]
 Neufuss K., Kolman B., Chráska P., Dubský J.: Vysokoteplotní chování soustavy plazmově deponovaný cordierit/molybden. Metal 99 - 8.mezinárodní metalurgický veletrh a symposium. Ostrava : TANGER, s.r.o. Ostrava, 1999. s. 160-161. ISBN 80-85988-35-6. [ EN ] 
[Metal 99 - 8.mezinárodní metalurgický veletrh a symposium. Ostrava (CZ), 11.05.1999-13.05.1999]
1998Dubský J., Kolman B., Neufuss K.: Phase Composition Changes in Annealed Plasma-Sprayed Zircon-Alumina Coatings. Thermal Spray:A United Forum for Scientific and Technological Advances. Materials Park, OH : ASM International, 1998 - (Berndt, C.) s. 473-476. ISBN 0-87170-618-0.
[United Thermal Spray Conference/1./. Indianapolis (US), 15.09.1997-18.09.1997]
 Chráska P., Neufuss K., Kolman B., Dubský J.: Plasma Spraying of Silicates. Thermal Spray:A United Forum for Scientific and Technological Advances. Materials Park, OH : ASM International, 1998 - (Berndt, C.) s. 477-481. ISBN 0-87170-618-0.
[United Thermal Spray Conference /1./. Indianapolis (US), 15.09.1997-18.09.1997]
 Voleník K., Dubský J., Chráska P., Neufuss K., Novák V.: Compressive behaviours of Plasma Sprayed High-Alloy Steel. Thermal Spray, Meeting the Challenges of the 21st Century. Materials Park, OH : ASM International, 1998 - (Coddet, C.) s. 671-675. ISBN 0-87170-659-8.
[International Thermal Spray Conference /15./. Nice (FR), 25.05.1998-29.05.1998]
 Chráska P., Brožek V., Kolman B., Ilavský J., Neufuss K., Dubský J., Voleník K.: Porosity Control of Thermally Sprayed Ceramic Deposits. 15th International Thermal Spray Conference. Materials Park, OH : ASM International, 1998 - (Coddet, C.) s. 1299-1304. ISBN 0-87170-659-8.
[International Thermal Spray Conference /15./. Nice (FR), 25.05.1998-29.05.1998]
 Ctibor P., Neufuss K.: Granátové nástřiky pro povrchy nástrojů. 13. seminář progresívní a netradiční technologie povrchových úprav - Sborník přednášek. Praha : Fakulta strojní ČVUT, 1998 - (Kreibich, V.) s. 12-14. [ EN ] 
[Seminář progresivní a netradiční technologie povrchových úprav /13./. Praha, ČVUT (CZ), 25.11.1998-26.11.1998]
1997Chráska P., Dubský J., Neufuss K., Písačka J.: Alumina-Base Plasma -Sprayed Materials, Part I: Phase Stability of Alumina andAlumina-Chromia. Journal of Thermal Spray Technology 6 [3] (1997) 320-326.
 Neufuss K., Kolman B., Chráska P., Dubský J.: Plasma Spraying of Silicates. Indianapolis, 1997.
[United Thermal Spray Conference. Indianapolis (US), 15.09.1997-18.09.1997]
 Chráska P., Neufuss K., Herman H.: Plasma Spraying of Zircon. Journal of Thermal Spray Technology 6 [4] (1997) 445-448.
 Voleník K., Novák V., Dubský J., Chráska P., Neufuss K.: Properties of alloy steel coatings oxidized during plasma spraying. Materials Science and Engineering A-Structural materials 234-236 [-] (1997) 493-496.
[International Conference on the Strength of Materials /11./. Prague, 25.08.1997-29.08.1997]
 Neufuss K., Chráska P., Kolman B., Sampath S., Trávníček Z.: Properties of Plasma Sprayed Free-Standing Ceramic Parts. Journal of Thermal Spray Technology 6 [4] (1997) 434-438.
 Neufuss K., Chráska P., Kolman B., Trávníček Z., Sampath S.: Properties of Plasma-Sprayed Freestanding Ceramic Parts. Journal of Thermal Spray Technology 6 [4] (1997) 434-438.
 Šaroun J., Eichhorn F., Hempel A., Lukáš P., Kolman B., Neufuss K., Mikula P., Strunz P.: SANS investigation of plasma sprayed materials using a dou ble-crystal diffractometer. Physica B. 234/236 [-] (1997) 1011-1013.
 Neufuss K., Chráska P.: Silicates-Material for Plasma Spraying. 11 Silichem 1997 Brno, Symposium on Science and Research in the Silicate Chemistry and Technology Application. Brno, 1997 - (Hoffmann, O.) s. 25-26. ISBN 80-214-0643-7.
[Symposium on Science and Research in the Silicate Chemistry and Technology Application, Silichem 1997 /11./. Brno (CZ), 09.10.1997-10.10.1997]
 Neufuss K., Chráska P.: Silikáty jako materiál pro plazmové stříkání. Brno, 1997.
[Sympozium "Silichem" /9./. Brno (CZ), 09.10.1997-10.10.1997]
 Boháč P., Brožek V., Glauckler L., Chráska P., Neufuss K., Paul W.: Kombinované keramické substráty pro supravodiče, připravené technologii APS/ Ceramic Substrates for Superconductors Produced by APS Technology. Brno, 1997.
[Sympozium "Silichem" /9./. Brno (CZ), 09.10.1997-10.10.1997]
1996Kroupa F., Neufuss K., Lauschmann H., Materna A., Oliva V.: Minimization of the Residual Bending of Plates with Sprayed Coatings. Proceeding of 9th National Thermal Spray Conference. Materials Park : ASM International, 1996 - (Berndt, C.) - (0-87170-583-4).
[National Thermal Spray Conference /9./. Cincinnati (US), 07.10.1996-11.10.1996]
 Neufuss K., Chráska P., Kolman B., Trávníček Z.: Properties of Plasma Sprayed Free-Standing Ceramic Parts. Proceedings of the National Thermal Spray Conference. Cincinnati : TSS,ASM, 1996 - (Berndt, C.) s. 970-0. ISBN 0-87170-583-4.
[National Thermal Spray Conference /9./. Cincinnati (US), 07.10.1996-11.10.1996]
 Dubský J., Chráska P., Kolman B., Neufuss K.: Image Analysis of Pores in Plasma Sprayed Deposits. EMAS' 96. Debrecen : Kossuth Lajos University, Department of Solid State Physics, 1996 - (Lábár, J.; Heikinheimo, E.; Nicholson, P.)
[EMAS`96. Regional Workshop on Electron Probe Microanalysis of Materials Today-Practical Aspects /2./. Balatonfured (HU), 19.05.1996-22.05.1996]
1994Brožek V., Dufek V., Neufuss K.: Vlastnosti boridovaných vrstev připravených kombinovanou APS-DA technologií. 5. mezinárodní sympozium CONMET. Brno : CONMET, 1994.
[Mezinárodní symposium CONMET /5./. Brno (CZ), 12.09.1994-15.09.1994]
 Brožek V., Neufuss K., Pokorný V.: Abrasivní nástroje připravené technologií APS. Sborník 1. národní konference o plazmových a žárových nástřicích. Brno : CONMET, 1994 - (Musil, J.; Kubíček, J.; Korčák, S.)
[Národní konference o plasmových a žárových nástřicích /1./. Brno (CZ), 19.04.1994-21.04.1994]
 Brožek V., Kopecký V., Neufuss K., Zelinka T.: Oxidation of the persistent compouds in woter stabilized plasma torch. Priemyselná toxikologia 94. Bratislava : SCHSSAV, 1994.
[Priemyselná toxikologia `94. Bratislava (SK), 21.06.1994-24.06.1994]
 Brožek V., Dubský J., Kolman B., Neufuss K., Chráska P.: Plasma Sprayed Coatings of Molybdenum Silicide. Proceedings of 8th International Conference of High Temperature Materials Chemistry. Vienna : University Wien, 1994. s. 99.
[HTMC - International Conference of High Temperature Materials Chemistry /8./. Vienna (AT), 04.04.1994-09.04.1994]
 Brožek V., Neufuss K., Chráska P.: Depozice práškových rychlořezných ocelí plasmatronem s vodní stabilizací. Sborník 1. národní konference o žárových nástřicích. Brno : CONMET, 1994 - (Musil, J.; Kubíček, J.; Korčák, S.)
[Národní konference o plasmových a žárových nástřicích /1./. Brno (CZ), 19.04.1994-21.04.1994]
 Lauschmann H., Moravcová M., Neufuss K., Chráska P.: Elastic Young Modulus of Plasma Sprayed Materials. 7th National Thermal Spray Conference '94. Ohio, Materials Park : ASM International, 1994 - (Berndt, C.) - (0-87170-509-5).
[National Thermal Spray Conference `94 /7./. Boston (US), 20.06.1994-24.06.1994]
1993Ilavský J., Berndt C. C., Herman H., Forman J., Dubský J., Chráska P., Neufuss K.: Free-standing ceramics manufactured by plasma spraing. Ohio, US : ASM International, 1993. ISBN 0-87170-470-6.
[5th National Thermal Spray Conference. Anaheim, California (US), 07.06.1993-11.06.1993]
 Ilavský J., Forman J., Dubský J., Chráska P., Neufuss K., Berndt C. C., Herman H.: Porosity studies of ceramic coatings prepared with water stabilized plasma. Materials Park : ASM International, 1993. ISBN 0-87170-470-6.
[National Thermal Spray Conference /5./. Anahaim (US), 07.06.1993-11.06.1993]