Ing. Michal Špína [ Technician, TOPTEC Centre ]

Place: Detached establishment Turnov, Office: Sob2
Tel.: (+420) 487 953 901
Email: spina@ipp.cas.cz

Research Interests

Education

2017 - nowPh.D. studies
Technical University of Liberec, Czech Rebublic
Development of automatic evaluation of surface imperfections of optical surfaces
2014 - 2017Master's degree
Technical University of Liberec, Czech Rebublic
2011 - 2014Bachelor's degree
Technical University of Liberec, Czech Rebublic

Research projects

2019 - 2022Partnership for excellence in superprecise optics
Participant
Provider: Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic; Project ID:
2018 - 2020The laser rod faces characterization and 3D corrective micropolishing processes development
Participant
Provider: Technological Agency of the Czech Republic; Project ID:
2017 - 2019MidFree
Participant
Provider: Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic; Project ID:
2016 - 2019NEOSTED - Flyeye telescope
Participant
Provider: ESA (managed by OHB Italy); Project ID:
2014 - 2018Modern Optical Systems and Technologies
Participant
Provider: Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic; Project ID:
2012 - 2016Advanced optical systems with using of aspheric surfaces
Participant
Provider: Technological Agency of the Czech Republic; Project ID:

List of Publications

2022Špína M., Procháska F.: Effect of change in a normative approach on he evaluation of surface scratches on high-precision optical surfaces. Applied Optics 61 [7] (2022) 1593-1599.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
2021Thoř T., Procházková A., Procháska F., Doleček R., Špína M., Václavík J., Sedlmaier T., Mulser M.: Development of an ultraprecision metal mirror on additively manufactured Ti-6Al-4V. Applied Optics 60 [31] (2021) 9919-9924.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
2020Stašík M., Kaván F., Mach M., Sedláčková K., Kredba J., Špína M.: Advanced Measurement Procedure for Interferometric Microscope for Three-dimensional Imaging of Complex Surfaces Using Two-wavelength Interferometry and Reference Arm Attenuation. Sensors & Transducers Journal 247 [8] (2020) 8-17.
[ Abstract ]
2019Špína M., Beneš J., Procháska F., Matoušek O.: Machining vibration and methods of their measurement. SPIE: Optics and Measurement 2019 International Conference. Bellingham: SPIE, 2019, Roč. 11385 (2019), s. 1-12, č. článku 113850J. ISBN 978-1-5106-3548-7.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[Optics and Measurement International Conference. Liberec (CZ), 08.10.2019-10.10.2019]
2018Procháska F., Tomka D., Špína M., Beneš J.: Vliv leštících nástrojů na střední prostorové frekvence při leštění asférických optických povrchů. Jemná mechanika a optika 63 [5] (2018) 139-142. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Špína M., Procháska F., Junek J., Malá K.: Analýza referenčních povrchových vad optických ploch za použití konfokální mikroskopie, interferometrie v bílém světle a mikroskopie atomárních sil. Jemná mechanika a optika 63 [3] (2018) 81-84. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Procháska F., Matoušek O., Tomka D., Špína M., Beneš J.: Charakterizace viskoelastických vlastností materiálů pro konstrukci leštících nástrojů. Jemná mechanika a optika 63 [1] (2018) 14-16. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Špína M., Beneš J., Matoušek O., Procháska F.: Měření vibrací CNC zařízení pi obrábění asférických optických ploch za účelem sledování středních prostorových frekvencí. Jemná mechanika a optika 63 [9] (2018) 235-238. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Matoušek O., Beneš J., Procháska F., Špína M., Tomka D.: Modelování tvorby struktur v oblasti středních frekvencí během procesu subaperturního broušení. Jemná mechanika a optika 63 [7] (2018) 221-225. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Beneš J., Procháska F., Špína M.: Identification of mid-spatial frequency error on the optotech MCG 100 when grinding optical elements. ACC JOURNAL 24 [1] (2018) 7-16.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
 Máková V., Špína M., Müllerová J., Exnar P.: Photochemically catalysed polymerisation of 3-trimethoxysilylpropyl methacrylate containing silver, copper and zinc ions. Ceramics-Silikáty 62 (4), 325-331 (2018) [ Abstract ] [ Link ] [ DOI ]
2017Špína M., Procháska F., Melich R.: Scratch and Dig analýza povrchových vad pro zrcadla Metis. Jemná mechanika a optika 62 [1] (2017) 11-13. [ EN ] 
[ Abstract ]
2016Špína M., Procháska F., Melich R.: Scratch and dig analysis for Metis mirrors surfaces defects evaluation. Proc. of SPIE Vol. 10151 101510W-1 [ Abstract ] [ Link ] [ DOI ]
2015Procháska F., Špína M., Matoušek O., Melich R.: Hodnocení povrchových vad optických ploch. Jemná mechanika a optika 60 [2] (2015) 73-76 [ Abstract ]