Mgr. Ksenia Illková, Ph.D. [ Scientific Worker, Department of Materials Engineering ]

Place: SHB, Office: A 110A
Tel.: (+420) 266 053069, 3907
Email: illkova@ipp.cas.cz

Research projects

2021-2025Development and upscaling of SPS W-based materials
Co-investigator
Provider: Euratom; Project ID: *PRD-T.03.T01-T001-D004
2017-2019Stability of the interfaces in advanced tungsten materials for high temperature environments
Co-investigator
Provider: Czech Science Foundation; Project ID: GA17-23154S
2017-2019Dispersion strengthened high entropy alloys for extreme conditions
Co-investigator
Provider: Czech Science Foundation; Project ID: GA17-23964S

List of Publications

2020Doležal P., Duverger-Nédellec E., Mičková Z., Proschek P., Illková K., Daniš S., Bartha K., Javorský P.: CePt2Al2: Structural and Bulk Properties. Inorganic Chemistry 59 [17] (2020) 12263-12275.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
 Uczak de Goes W., Markocsan N., Gupta M., Vaßen R., Matsushita T., Illková K.: Thermal barrier coatings with novel architectures for diesel engine applications. Surface and Coatings Technology 396 [August] (2020) č. článku 125950.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
2019Heuer S., Matějíček J., Vilémová M., Koller M., Illková K., Veverka J., Weber T., Pintsuk G., Coenen J.W., Linsmeier Ch.: Atmospheric plasma spraying of functionally graded steel/tungsten layers for the first wall of future fusion reactors. Surface and Coatings Technology 366 [25 May 2019] (2019) 170-178.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
 Matějíček J., Veverka J., Nemanič V., Cvrček L., Lukáč F., Havránek V., Illková K.: Characterization of less common nitrides as potential permeation barriers. Fusion Engineering and Design 139 [February 2019] (2019) 74-80.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
 Vilémová M., Lukáč F., Veverka J., Illková K., Matějíček J.: Controlling the carbide formation and chromium depletion in W-Cr alloy during field assisted sintering. International Journal of Refractory Metals & Hard Materials 79 (2019) 217-223.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
 Vilémová M., Illková K., Csáki Š., Lukáč F., Hadraba H., Matějíček J., Chlup Z., Klečka J.: Thermal and Oxidation Behavior of CoCrFeMnNi Alloy with and Without Yttrium Oxide Particle Dispersion. Journal of Materials Engineering and Performance 28 [9] (2019) 5850-5859.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
2018Vilémová M., Illková K., Lukáč F., Matějíček J., Klečka J., Leitner J.: Microstructure and phase stability of W-Cr alloy prepared by spark plasma sintering. Fusion Engineering and Design 127 [February] (2018) 173-178.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
2017Illková K., Vilémová M., Lukáč F.: FÁZOVÁ STABILITA Y2O3 A W-Y2O3 ZPRACOVANÝCH METODOU MECHANICKÉHO LEGOVÁNÍ. 39. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017, s. 69-72. ISBN 978-80-7560-060-8. [ EN ] 
[ Abstract ]

[Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář/39./. Kouty u Ledče nad Sázavou (CZ), 22.05.2017-26.05.2017]
 Mušálek R., Medřický J., Tesař T., Kotlan J., Pala Z., Lukáč F., Illková K., Hlína M., Chráska T., Sokołowski P., Curry N.: Controlling Microstructure of Yttria-Stabilized Zirconia Prepared from Suspensions and Solutions by Plasma Spraying with High Feed Rates. Journal of Thermal Spray Technology 26 [8] (2017) 1787-1803.
[ Abstract ]
[ Link ]