Ing. Jan Václavík, Ph.D. [ PhD StudentManaging Director of the TOPTEC centre

Place: Detached establishment Turnov, Office: Sob1, Skal
Tel.: (+420) 481 549 450, 487 953 902
Email: vaclavik@ipp.cas.cz

Research Interests

Education

2021Ph.D.
Technical University of Liberec
2000MSc.
Technical University of Liberec

Supervised students

2011 - nowIng. David Vápenka
PhD study
Thin layers, physical vapour deposition
2010Lukáš Helta

2011Jiří Mastík

Software support for Shack-Hartmann wavefront sensor
2010David Vápenka

Design and realization of a monitoring system for an evaporating machine
2006Lukáš Bína

Instrument for analysis of consumption parameters of lighting systems
2008David Vápenka

DC/CD converter for piezoelectric actuators
2003Petr Kavalír

Programmable logical field as multifunction periphery signal processor AD
2009Stranka Pavel

Control amplifier for shaker ES020

Research projects

2018-2023Partnership for excellence in superprecise optics
co-investigator
Provider: Ministry of Education, Youth and Sports; Project ID: 34127
2017-2020Robust detection system with hyperspectral imaging (RODES)
Principal investigator
Provider: Ministry of the Interior of the Czech Republic; Project ID: VH20172020100
2013-2015Hyperspectral Detection System for Hazardous Substances (HDES)
Principal investigator
Provider: Ministry of the Interior of the Czech Republic; Project ID: VG20132015110
2010-2012VERTICAL GRADIENT FREEZE GALLIUM PHOSPHIDE BASED OPTICS FOR INFRARED SENSORS
Principal investigator
Provider: MŠMT; Project ID: EUREKA E!3869 OE10003

List of Publications

2022Werner N., Řípa J., Münz F., Jelínek M., Václavík J., Steiger L., Lédl V., Karas V., Kubát J., Kubátová B., Skarka M., Thöne C.: Quick Ultra-VIolet Kilonova surveyor (QUVIK). Space Telescopes and Instrumentation 2022: Ultraviolet to Gamma Ray. Bellingham: SPIE, 2022 - (den Herder, J.), č. článku 121810B. Proceedings of SPIE, 12181. ISBN 9781510653443. E-ISSN 1996-756X.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[Space Telescopes and Instrumentation 2022: Ultraviolet to Gamma Ray. Montréal (CA), 17.06.2022-23.06.2022]
 Hlubuček J., Lukeš J., Václavík J., Žídek K.: Differential coded aperture single-snapshot spectral imaging. Optics Letters 47 [9] (2022) 2342-2345.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
2021Thoř T., Procházková A., Procháska F., Doleček R., Špína M., Václavík J., Sedlmaier T., Mulser M.: Development of an ultraprecision metal mirror on additively manufactured Ti-6Al-4V. Applied Optics 60 [31] (2021) 9919-9924.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
 Procháska F., Machek M., Václavík J., Karabyn V.: Minimization of CaF2 spherical surface deformation caused by annealing. Optical Engineering 60 [11] (2021) č. článku 115101.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
 Hlubuček J., Lukeš J., Václavík J., Žídek K.: Enhancement of CASSI by a zero-order image employing a single detector. Applied Optics 60 [5] (2021) 1463-1469.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
 Kanclíř V., Václavík J., Žídek K.: Precision of silicon oxynitride refractive-index profile retrieval using optical characterization. Acta Physica Polonica A 143 [3] (2021) 215-221.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
 Čech J., Václavík J., Mach O., Doleček R., Pleštil J.: Robust System for Hyperspectral Imaging in the LWIR Spectral Region with Uncooled Thermal Detector. Workshop on Hyperspectral Image and Signal Processing, Evolution in Remote Sensing. Piscataway: IEEE, 2021, 2021-March (2021), č. článku 9483954. ISBN 9781665436014. ISSN 2158-6276.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[11th Workshop on Hyperspectral Imaging and Signal Processing - Evolution in Remote Sensing. online (US), 24.03.2021-26.03.2021]
2020Pintr P., Václavík J., Veselý M.: Zrcadlový konvertor vysokovýkonového laserového svazku. 2020. Vlastník: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 26.11.2020. Číslo patentu: 308613 [ EN ] 
[ Abstract ]
2019Václavík J., Veselý M., Doleček R.: Optical design of the RODES hyperspectral LWIR imager. SPIE: Optics and Measurement 2019 International Conference. Bellingham: SPIE, 2019, Roč. 11385 (2019), č. článku 113850L. ISBN 978-1-5106-3548-7.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[Optics and Measurement International Conference. Liberec (CZ), 08.10.2019-10.10.2019]
2018Doleček R., Lédl V., Psota P., Václavík J., Vojtíšek P.: Multiwavelength digital holography for polishing tool shape measurement. Proceedings of SPIE. Rochester: SPIE-int. soc. optical engineering, 2018 - (Pfaff, M.; Bentley, J.), č. článku 88840E. ISBN 978-081949747-5. ISSN 0277786X.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[Optifab 2013. Rochester (US), 14.10.2013-17.10.2013]
 Mokrý P., Steiger K., Václavík J., Vápenka D., Lédl V.: Metoda digitální holografické tomografie pro 3D pozorování doménových struktur ve feroelektrickém monokrystalu. Jemná mechanika a optika 63 [2] (2018) 55-58. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Veselý M., Budasz J., Thoř T., Václavík J.: Výzkum a testování antiadhezních vrstev pro lisování přesné optiky. Jemná mechanika a optika 63 [2] (2018) 68-70. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Hlubuček J., Vápenka D., Horodyská P., Václavík J.: Tenké vrstvy PZT připravené iontovým naprašováním z vícesložkového terče. Jemná mechanika a optika 63 [2] (2018) 43-46. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Mokrý P., Lédl V., Psota P., Sládek J., Steiger K., Václavík J.: Three-dimensional imaging of ferroelectric domain structure in periodically poled lithium niobate using digital holographic tomography. Applied Physics Letters 112 [15] (2018) č. článku 152903.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
 Mokrý P., Lédl V., Psota P., Steiger K., Václavík J., Sládek J.: 3D zobrazování feroelektrických doménových struktur v periodicky polarizovaném niobičitanu lithném pomocí digitální holografické tomografie. Jemná mechanika a optika 63 [6] (2018) 185-190. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Veselý M., Doleček R., Melich R., Václavík J.: Vývoj uložení IR optiky do mechanických dílů. Jemná mechanika a optika 63 [6] (2018) 182-184. [ EN ] 
 Budasz J., Junek J., Václavík J.: Vhodná technologie nanášení ochranných dielektrických vrstev metodou IBAD na hliníkové reflexní vrstvy a substráty. Jemná mechanika a optika 63 [7] (2018) 195-198. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Hlubuček J., Budasz J., Václavík J., Žídek K.: Construction of a vacuum ultraviolet transmission spectrometer. ACC JOURNAL 24 [1] (2018) 17-23.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
2017Budasz J., Huťka J., Václavík J.: Redukce ztrát ve vrstvách tvořených kombinací TiO2 a SiO2. Jemná mechanika a optika 62 [11-12] (2017) 299-302. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Žídek K., Hlubuček J., Horodyská P., Budasz J., Václavík J.: Analysis of sub-bandgap losses in TiO2 coating deposited via single and dual ion beam deposition. Thin Solid Films 626 [March] (2017) 60-65.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
 Horodyská P., Hlubuček J., Žídek K., Václavík J.: Příprava tenkých filmů Pb(Zr,Ti)O3 pomocí depozice iontovým svazkem. Jemná mechanika a optika 62 [1] (2017) 18-21. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Mokrý P., Václavík J., Nečásek J., Psota P., Steiger K., Vápenka D.: Adaptive acoustic metasurfaces for the noise shielding. Proceedings of the 24th International Congress on Sound and Vibration 2017. London: International Institute of Acoustics and Vibration, IIAV, 2017 - (Gibbs, B.), č. článku 129801. ISBN 978-1-906913-27-4. ISSN 2329-3675.
[ Abstract ]

[International Congress on Sound and Vibration, ICSV 2017/24./. London (GB), 23.07.2017-27.07.2017]
2016Mokrý P., Psota P., Steiger K., Václavík J., Doleček R., Vápenka D., Lédl V.: Ferroelectric domain pattern in barium titanate single crystals studied by means of digital holographic microscopy. Journal of Physics D-Applied Physics 49 [25] (2016) 255307.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
 Václavík J., Kodejška M., Mokrý P.: Wall-plug efficiency analysis of semi-active piezoelectric shunt damping systems. Journal of Vibration and Control 22 [11] (2016) 2582-2590.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
 Mokrý P., Psota P., Steiger K., Václavík J., Doleček R., Vápenka D., Lédl V.: Ferroelectric domain pattern in barium titanate single crystals studied by means of digital holographic microscopy. Journal of Physics D-Applied Physics 49 [25] (2016) č. článku 255307.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
 Steiger K., Mokrý P., Václavík J., Psota P., Doleček R., Vápenka D., Nečásek J., Koldovský Z.: Adaptive acoustic metasurfaces for the active sound field control. PROCEEDINGS of the 22nd International Congress on Acoustics. Buenos Aires: Asociación de Acústicos Argentinos, 2016, č. článku ICA2016-597. ICA. ISBN 978-987-24713-6-1. ISSN 2415-1599.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[International Congress on Acoustics (ICA2016) /22./. Buenos Aires (AR), 05.09.2016-09.09.2016]
 Thoř T., Václavík J.: Sol-gel preparation of silica and titania thin films. Proceedings of SPIE 10151, Optics and Measurement International Conference 2016. Vol. 10151. Bellingham: SPIE, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, 2016 - (Kovačičinová, J.), č. článku 101511A. SPIE. ISBN 978-1-5106-0753-8. ISSN 0277-786X.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[OAM 2016, Optics and Measurement International Conference 2016. Liberec (CZ), 11.10.2016-14.10.2016]
 Budasz J., Junek J., Václavík J.: Broadband antireflective coating for NEOSTED. Proceedings of SPIE 10151, Optics and Measurement International Conference 2016. Vol. 10151. Bellingham: SPIE, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, 2016 - (Kovačičinová, J.), č. článku 101510T. SPIE. ISBN 978-1-5106-0753-8. ISSN 0277-786X.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[OAM 2016, Optics and Measurement International Conference 2016. Liberec (CZ), 11.10.2016-14.10.2016]
 Budasz J., Huťka J., Václavík J.: Losses in TiO2/SiO2 Multilayer Coatings. Proceedings of SPIE 10151, Optics and Measurement International Conference 2016. Vol. 10151. Bellingham: SPIE, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, 2016 - (Kovačičinová, J.), č. článku 101510R. SPIE. ISBN 978-1-5106-0753-8. ISSN 0277-786X.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[OAM 2016, Optics and Measurement International Conference 2016. Liberec (CZ), 11.10.2016-14.10.2016]
 Žídek K., Denk O., Hlubuček J., Václavík J.: Compact and robust hyperspectral camera based on compressed sensing. Proceedings of SPIE 10151, Optics and Measurement International Conference 2016. Vol. 10151. Bellingham: SPIE, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, 2016 - (Kovačičinová, J.), č. článku 101510N. SPIE. ISBN 978-1-5106-0753-8. ISSN 0277-786X.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[OAM 2016, Optics and Measurement International Conference 2016. Liberec (CZ), 11.10.2016-14.10.2016]
 Žídek K., Václavík J.: Imaging in laser spectroscopy by a single-pixel camera based on speckle patterns. Proceedings of SPIE 10151, Optics and Measurement International Conference 2016. Vol. 10151. Bellingham: SPIE, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, 2016 - (Kovačičinová, J.), č. článku 1015105. SPIE. ISBN 978-1-5106-0753-8. ISSN 0277-786X.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[OAM 2016, Optics and Measurement International Conference 2016. Liberec (CZ), 11.10.2016-14.10.2016]
 Hlubuček J., Vápenka D., Horodyská P., Václavík J.: Control of chemical composition of PZT thin films produced by ion-beam deposition from a multicomponent target. Proceedings of SPIE 10151, Optics and Measurement International Conference 2016. Vol. 10151. Bellingham: SPIE, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, 2016 - (Kovačičinová, J.), č. článku 101510S. SPIE. ISBN 978-1-5106-0753-8. ISSN 0277-786X.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[OAM 2016, Optics and Measurement International Conference 2016. Liberec (CZ), 11.10.2016-14.10.2016]
 Horodyská P., Hlubuček J., Žídek K., Václavík J.: Influence of oxygen on the quality of the PZT thin films prepared by IBS. Proceedings of SPIE 10151, Optics and Measurement International Conference 2016. Vol. 10151. Bellingham: SPIE, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, 2016 - (Kovačičinová, J.), č. článku 1015117. SPIE. ISBN 978-1-5106-0753-8. ISSN 0277-786X.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[OAM 2016, Optics and Measurement International Conference 2016. Liberec (CZ), 11.10.2016-14.10.2016]
 Mokrý P., Psota P., Steiger K., Václavík J., Doleček R., Vojtíšek P., Sládek J., Lédl V.: Digital holographic tomography method for 3D observation of domain patterns in ferroelectric single crystals. Proceedings of SPIE 10151, Optics and Measurement International Conference 2016. Vol. 10151. Bellingham: SPIE, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, 2016 - (Kovačičinová, J.), č. článku 101510J. SPIE. ISBN 978-1-5106-0753-8. ISSN 0277-786X.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[OAM 2016, Optics and Measurement International Conference 2016. Liberec (CZ), 11.10.2016-14.10.2016]
 Psota P., Lédl V., Doleček R., Mokrý P., Vojtíšek P., Václavík J.: Comprehensive time average digital holographic vibrometry. Optical Engineering 55 [12] (2016) č. článku 121726.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
2015Steiger K., Mokrý P., Václavík J., Márton P., Nečásek J., Psota P., Doleček R., Lédl V.: Potlačování emise hluku pomocí piezoelektrických prvků s řízenou tuhostí/kap.8/. Aplikace piezoelektrických prvků v mechanických a akustických soustavách. Liberec : VÚTS, a.s, 2015, s. 95-116. ISBN 978-80-87184-57-8 [ EN ] 
[ Abstract ]
 Budasz J., Huťka J., Václavík J.: Optical properties of Fe2O3 deposited by IBAD and its usage in interference filters. Proceedings of SPIE Vol. 9442: Optics and Measurement Conference 2014. Vol. 9442. Bellingham : SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING, 2015 - (Kovačičinová, J.; Vít, T.), s. 944207-944207 ISBN 978-1-62841-557-5. ISSN 0277-786X. - (SPIE).
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[Optics and Measurement Conference 2014 (OaM 2014). Liberec (CZ), 07.10.2014-10.10.2014]
 Mokrý P., Václavík J., Nečásek J., Steiger K., Psota P., Doleček R.: Noise transmission through active acoustic metamaterials in the negative elasticity regime. Proceedings of the 22nd International Congress on Sound and Vibration (ICSV22), 2015. Florence: International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV), 2015, 2015 - (Crocker, M.; Pawelczyk, M.; Pedrielli, F.; Carletti, E.; Luzzi, S.), s. 1117-1125. ISBN 978-88-88942-48-3. ISSN 2329-3675.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[International Congress on Sound and Vibration (ICSV22)/22./. Florence (IT), 12.07.2015-16.07.2015]
 Mokrý P., Psota P., Steiger K., Václavík J., Doleček R., Lédl V., Šulc M.: Noise suppression in curved glass shells using macro-fiber-composite actuators studied by the means of digital holography and acoustic measurements. AIP ADVANCES 5 [2] (2015) 27132-27132.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
 Václavík J., Melich R., Pintr P., Pleštil J.: High throughput optical system for HDES hyperspectral imager. Proceedings of SPIE Vol. 9442: Optics and Measurement Conference 2014. Vol. 9442. Bellingham : SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING, 2015 - (Kovačičinová, J.; Vít, T.), 94421D-94421D ISBN 978-1-62841-557-5. ISSN 0277-786X. - (SPIE).
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[Optics and Measurement Conference 2014 (OaM 2014). Liberec (CZ), 07.10.2014-10.10.2014]
 Psota P., Lédl V., Vojtíšek P., Václavík J., Doleček R., Mokrý P.: Holographical arrangement employing frequency and phase modulation of reference wave in time average digital holographic interferometry. Proceedings of the 6th International Conference on Optical Measurement Techniques for Structures & Systems III, OPTIMESS2015. Maastricht: Shaker Publishing, 2016, s. 243-250. ISBN 978-90-423-0439-0.
[ Abstract ]

[International Conference on Optical Measurement Techniques for Structures and Systems III (OPTIMESS2015) /6./. Antwerp (BE), 08.09.2015-09.09.2015]
 Vojtíšek P., Possolt M., Doleček R., Steiger K., Pintr P., Václavík J.: Design and fabrication of diffraction grating for application in hyperspectral imaging for the long-wavelength infrared spectral region. Proceedings of SPIE Vol. 9442: Optics and Measurement Conference 2014. Vol. 9442. Bellingham : SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING, 2015 - (Kovačičinová, J.; Vít, T.), s. 944215-944215 ISBN 978-1-62841-557-5. ISSN 0277-786X. - (SPIE).
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[Optics and Measurement Conference 2014 (OaM 2014). Liberec (CZ), 07.10.2014-10.10.2014]
 Vojtíšek P., Possolt M., Doleček R., Steiger K., Pintr P., Václavík J.: Design a výroba difrakčního elementu pro aplikaci v hyperspektrálním zobrazovacím systému pro LWIR. Jemná mechanika a optika 60 [3] (2015) 96-100. [ EN ] 
[ Abstract ]
[ Link ]
 
 Psota P., Lédl V., Vojtíšek P., Václavík J., Doleček R., Mokrý P.: Advanced time average holographic method for measurement in extensive vibration amplitude range with quantitative single-pixel analysis. Proceedings of SPIE Vol. 9508: Holography: Advances and Modern Trends IV. Vol. 9508. Bellingham : SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING, 2015 - (Hrabovsky, M.; Sheridan, J.; Fimia, A.), 95080N-95080N ISBN 978-1-62841-629-9. ISSN 0277-786X. - (SPIE).
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[Conference on Holography - Advances and Modern Trends IV. Prague (CZ), 15.04.2015-16.04.2015]
 Kodejška M., Mokrý P., Steiger K., Václavík J., Márton P., Nečásek J.: Adaptivní systémy pro potlačení přenosu vibrací pomocí piezoelektrických prvků s řízenou tuhostí/kap.7/. Aplikace piezoelektrických prvků v mechanických a akustických soustavách. Liberec : VÚTS, a.s, 2015, s. 75-93. ISBN 978-80-87184-57-8 [ EN ] 
[ Abstract ]
2014Mokrý P., Steiger K., Václavík J., Psota P., Doleček R., Márton P., Kodejška M., Černík M.: Noise shielding using active acoustic metamaterials with electronically tunable acoustic impedance. Proceedings of INTERNOISE2014. Toowong DC QLD 4066 : The Australian Acoustical Society, 2014 - (Davy, J.; Don, C.; McMinn, T.; Dowsett, L.; Broner, N.; Burgess, M.), s. 1-9 ISBN 978-0-909882-04-4.
[ Abstract ]

[Internoise 2014 Conference. Melbourne (AU), 16.11.2014-19.11.2014]
 Steiger K., Mokrý P., Václavík J., Kodejška M.: Wide Frequency Range Noise Shield using Curved Glass Plates with Piezoelectric Macro Fiber Composite Actuators. 2014 Joint IEEE International Symposium on the Applications of Ferroelectrics, International Workshop on Acoustic Transduction Materials and Devices & Workshop on Piezoresponse Force Microscopy (ISAF/IWATMD/PFM). State College, PA : IEEE, 2014, s. 1-4. - (IEEE).
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[2014 Joint IEEE International Symposium on the Applications of Ferroelectrics, International Workshop on Acoustic Transduction Materials and Devices & Workshop on Piezoresponse Force Microscopy (ISAF/IWATMD/PFM). State College, PA (US), 12.05.2014-16.05.2014]
 Václavík J., Kodejška M., Mokrý P.: Wall-plug efficiency analysis of semi-active piezoelectric shunt damping systems. Journal of Vibration and Control 20 [-] (2014) "1077546314548910"-"1077.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
 Psota P., Lédl V., Doleček R., Václavík J., Kopecký V.: Improved Holographic Method for Vibration Amplitude Measurement from Nano to Microscale. AIP Conference Proceedings:11th International Conference on Vibration Measurements by Laser and Noncontact Techniques - AIVELA. Vol. 1600. New York : American Institute of Physics Inc, 2014 - (Tomasini, E.), s. 228-236 ISBN 978-0-7354-1234-7. ISSN 0094-243X. - (1600).
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[International Conference on Vibration Measurements by Laser and Noncontact Techniques - AIVELA 2014/11./. Ancona (IT), 25.06.2014-27.06.2014]
2013Vít T., Melich R., Václavík J., Lédl V.: Design of precise lightweight mirror. Applied Mechanics and Materials. Vol. 284-287. Zürich : Trans Tech Publications, 2013 - (Hsieh, W.), s. 2717-2722 ISBN 978-303785612-3. ISSN 1660-9336.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[International Conference on Engineering and Technology Innovation 2012 (ICETI 2012)/2./. Kaohsiung (TW), 02.11.2012-06.11.2012]
 Doleček R., Psota P., Lédl V., Vít T., Václavík J., Kopecký V.: General temperature field measurement by digital holography. Applied Optics 52 [1] (2013) A319-A325.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
 Lédl V., Psota P., Václavík J., Doleček R., Vojtíšek P.: Multiwavelength digital holography for polishing tool shape measurement. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. Bellingham : The Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE), 2013 - ( Bentley, J.; Pfaff, M.), 88840E-88840E ISBN 978-0-8194-9747-5. ISSN 0277-786X. - (SPIE. 8884).
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[SPIE Optifab 2013. Rochester (US), 14.10.2013-17.10.2013]
 Lédl V., Psota P., Doleček R., Vít T., Václavík J.: Testing of recently developed digital holographic mehod for very small amplitude measurement. OPTICAL MEASUREMENT TECHNIQUES FOR STRUCTURES & SYSTEMS2 (OPTIMESS2012). Maastricht : SHAKER PUBLISHING BV, 2013 - (Dirckx, J.; Buytaert, J.), s. 223-234 ISBN 978-90-423-0419-2. - (OPTIMESS).
[ Abstract ]

[International Conference on Optical Measurement Techniques for Structures and Systems /5./ (OPTIMESS 2012). Antwerp (BE), 04.04.2012-05.04.2012]
 Melich R., Psota P., Lédl V., Václavík J.: Irregular surfaces - measurements and ZEMAX simulations. EPJ Web of Conferences: International Conference on Optics and Measurement, OAM 2012. Cedex : EDP Sciences, 2013 - (Šulc, M.; Kopecký, V.; Lédl, V.; Melich, R.; Skeren, M.), 00015-00015 ISSN 2100-014X. - (Book Series: EPJ Web of Conferences. 48).
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[OaM 2012 International Conference on Optics and Measurement. Liberec (CZ), 16.10.2012-18.10.2012]
 Nováková K., Mokrý P., Václavík J., Marton P., Cernik M., Psota P., Doleček R., Lédl V.: Planar acoustic metamaterials with the active control of acoustic impedance using a piezoelectric composite actuator. Proceedings of the Joint UFFC, EFTF and PFM Symposium. Prague : IEEE-UFFC, 2013 - (Kamba, S.), s. 317-320
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[2013 Joint UFFC, EFTF and PFM Symposium. Prague (CZ), 21.07.2013-25.07.2013]
 Oupický P., Jareš D., Václavík J., Vápenka D.: Photonometers for coating and sputtering machines. EPJ Web of Conferences: International Conference on Optics and Measurement, OAM 2012. Cedex : EDP Sciences, 2013 - (Šulc, M.; Kopecký, V.; Lédl, V.; Melich, R.; Skeren, M.), 00018-00018 ISSN 2100-014X. - (Book Series: EPJ Web of Conferences. 48).
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[OaM 2012 International Conference on Optics and Measurement. Liberec (CZ), 16.10.2012-18.10.2012]
 Psota P., Lédl V., Doleček R., Vít T., Václavík J.: Temperature field measurement with 3D tomographic digital holography. OPTICAL MEASUREMENT TECHNIQUES FOR STRUCTURES & SYSTEMS2 (OPTIMESS2012). Maastricht : SHAKER PUBLISHING BV, 2013 - (Dirckx, J.; Buytaert, J.), s. 331-338 ISBN 978-90-423-0419-2. - (OPTIMESS).
[ Abstract ]

[International Conference on Optical Measurement Techniques for Structures and Systems2 (OPTIMESS) /5./. Antwerp (BE), 04.04.2012-05.04.2012]
 Václavík J., Doleček R., Lédl V., Psota P.: Experimental study on SPDT machining of Gallium Phosphide. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. Bellingham : The Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE), 2013 - ( Bentley, J.; Pfaff, M.), 88842H-88842H ISBN 978-0-8194-9747-5. ISSN 0277-786X. - (SPIE. 8884).
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[SPIE Optifab 2013. Rochester (US), 14.10.2013-17.10.2013]
 Václavík J., Vápenka D.: Gallium Phosphide as a material for visible and infrared optics. EPJ Web of Conferences: International Conference on Optics and Measurement, OAM 2012. Cedex : EDP Sciences, 2013 - (Šulc, M.; Kopecký, V.; Lédl, V.; Melich, R.; Skeren, M.), 00028-00028 ISSN 2100-014X. - (Book Series: EPJ Web of Conferences. 48).
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[OaM 2012 International Conference on Optics and Measurement. Liberec (CZ), 16.10.2012-18.10.2012]
 Vápenka D., Václavík J., Mokrý P.: Design and fabrication of anti-reflection coating on Gallium Phosphide, Zinc Selenide and Zinc Sulfide substrates for visible and infrared application. EPJ Web of Conferences: International Conference on Optics and Measurement, OAM 2012. Cedex : EDP Sciences, 2013 - (Šulc, M.; Kopecký, V.; Lédl, V.; Melich, R.; Skeren, M.), 00029-00029 ISSN 2100-014X. - (Book Series: EPJ Web of Conferences. 48).
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[OaM 2012 International Conference on Optics and Measurement. Liberec (CZ), 16.10.2012-18.10.2012]
2012Nováková K., Mokrý P., Václavík J.: Application of Piezoelectric Macro-Fiber-Composite Actuators to the Suppression of Noise Transmission Through Curved Glass Plates. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control 59 [9] (2012) 2004-2014.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
 Oupický P., Jareš D., Václavík J.: Fotonometry do napařovacích a naprašovacích strojů. Jemná mechanika a optika 57 [11-12] (2012) 314-317. [ EN ] 
[ Abstract ]

[OaM/ 2012/ Optics and Measurement International Conference. Liberec, 16.10.2012-18.10.2012]
 Václavík J., Vápenka D.: GaP – materiál pro optické prvky pracující ve viditelné a infračervené oblasti. Jemná mechanika a optika 57 [11-12] (2012) 325-328. [ EN ] 
[ Abstract ]

[OaM/ 2012/ Optics and Measurement International Conference. Liberec, 16.10.2012-18.10.2012]
 Nováková K., Mokrý P., Václavík J.: Využití piezoelektrických kompozitních aktuátorů k potlačování přenášeného hluku skrz tenkostěnné plošné struktury. Jemná mechanika a optika 57 [11-12] (2012) 300-307. [ EN ] 
[ Abstract ]

[OaM/ 2012/ Optics and Measurement International Conference. Liberec, 16.10.2012-18.10.2012]
 Melich R., Psota P., Lédl V., Václavík J.: Irregular surfaces - measurements and ZEMAX simulations. OaM/ 2012/ Optics and Measurement International Conference. Conference Proceedings. Praha : IPP AS CR - TOPTEC, 2012 - (Vít, T.; Kovačičinová, J.; Lédl, V.), s. 86-88 ISBN 978-80-87026-02-1.
[ Abstract ]

[OaM 2012 International Conference on Optics and Measurement. Liberec (CZ), 16.10.2012-18.10.2012]
 Oupický P., Jareš D., Václavík J., Vápenka D.: Photonometers for coating and sputtering machines. OaM/ 2012/ Optics and Measurement International Conference. Conference Proceedings. Praha : IPP AS CR - TOPTEC, 2012 - (Vít, T.; Kovačičinová, J.; Lédl, V.), s. 99-102 ISBN 978-80-87026-02-1.
[ Abstract ]

[OaM 2012 International Conference on Optics and Measurement. Liberec (CZ), 16.10.2012-18.10.2012]
 Václavík J., Vápenka D.: Gallium Phosphide as a material for visible and infrared optics. OaM/ 2012/ Optics and Measurement International Conference. Conference Proceedings. Praha : IPP AS CR - TOPTEC, 2012 - (Vít, T.; Kovačičinová, J.; Lédl, V.), s. 145-148 ISBN 978-80-87026-02-1.
[ Abstract ]

[OaM 2012 International Conference on Optics and Measurement. Liberec (CZ), 16.10.2012-18.10.2012]
 Vápenka D., Václavík J.: Design and fabrication of anti-reflection coating on Gallium Phosphide, Zinc Selenide and Zinc Sulfide substrates for visible and infrared application. OaM/ 2012/ Optics and Measurement International Conference. Conference Proceedings. Praha : IPP AS CR - TOPTEC, 2012 - (Vít, T.; Kovačičinová, J.; Lédl, V.), s. 149-150 ISBN 978-80-87026-02-1.
[ Abstract ]

[OaM 2012 International Conference on Optics and Measurement. Liberec (CZ), 16.10.2012-18.10.2012]
 Václavik J. Mokrý P.: Measurement of mechanical and electrical energy flows in the semiactive piezoelectric shunt damping system. Journal of Intelligent Material Systems and Structures 2012 23: 527 originally published online 26 February 2012 [ Abstract ] [ Link ] [ DOI ]
2011Lédl V., Psota P., Václavík J., Rail Z.: Měření tvaru asférických ploch v procesu optické výroby. Jemná mechanika a optika 56 [9] (2011) 233-236. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Václavík J., Lédl V.: Nástroje korektivního a zonálního leštění pro přípravu asférických povrchů. Jemná mechanika a optika 56 [9] (2011) 237-241. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Doleček R., Václavík J., Lédl V.: SPDT technologie. Jemná mechanika a optika 56 [9] (2011) 245-246. [ EN ] 
[ Abstract ]
2010Lédl V., Václavík J., Doleček R., Kopecký V.: Frequency Shifted Digital Holography for the Measurementof Vibration with Very Small Amplitudes. AIP Conference Proceedings 9th International Conference on Vibration Measurements by Laser and Noncontact Techniques and Short Course. Melville : American Institute of Physics, 2010 - (Tomasini, E.) S. 415-419. ISBN 978-0-7354-0802-9. ISSN 0094-243X. - (AIP. 1253).
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[International Conference on Vibration Measurements by Laser and Noncontact Techniques and Short Course/9th./. Ancona (IT), 22.06.2010-25.06.2010]
2009Rail Z., Jareš D., Lédl V., Melich R., Melich Z., Václavík J., Oupický P.: Optický návrh zobrazovací soustavy spektrografu s vícekanálovým filtrem. Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí Bulletin referátů ze semináře. Úpice : Hvězdárna Úpice, 2010 - (Marková, E.) S. 45-52. ISBN 978-80-86303-23-9. [ EN ] 
[ Abstract ]

[Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Úpice (CZ), 19.05.2009-21.05.2009]
 Lédl V., Václavík J., Rusín L., Erhart J., Kopecký V.: Measurement of Piezoactuator Used for Moving the Fabric by Frequency Shifted Digital Holography. Proceedings of Structure and Structural Mechanics of Textile Fabrics conference 2009. Liberec : Technická Universita Liberec, 2009. S. 114-116. ISBN 978-80-7372-542-6.
[ Abstract ]

[Structure and Structural Mechanics of Textile Fabrics 2009. Liberec (CZ), 03.12.2009-04.12.2009]
 Doleček R., Lédl V., Kopecký V., Psota P., Václavík J., Vít T.: Prospects of digital holographic interferometry in heat transfer measurement. Experimental Fluid Mechanics 2009. Liberec : Technical University of Liberec, 2009 - (Vít, T.; Dančová, P.; Dvořák, V.) S. 25-33. ISBN 978-80-7372-538-9.
[ Abstract ]

[International Conference Experimental Fluid Mechanics 2009. Liberec (CZ), 25.11.2009-27.11.2009]
 Mokrý P., Václavík J., Černík M., Kodejška M., Borovec J.: Efficiency-optimized Designs of Vibration Control and Energy Harvesting Devices. IMF-ISAF-2009, Electronic Materials Research Laboratory of Xi’an Jiaotong University, Xi'an 710049, People's Republic of China [ Abstract ]
 KODEJŠKA M., VÁCLAVÍK, J., KŘIVKA, J., MOKRÝ, P.: Adaptive Piezoelectric Shunt Acoustic Control (APSAC): A Single Piezoelectric Element Method for the Vibration Suppression.. IMF-ISAF-2009, Electronic Materials Research Laboratory of Xi’an Jiaotong University, Xi'an 710049, People's Republic of China [ Abstract ]
2000Veselý M., Václavík J., Melich R., Doleček R.: Samocentrující uložení optických prvků s ochranou proti mechanickému poškození a optický element pro toto uložení. 2020. Vlastník: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 02.04.2020. Číslo patentu: 308326 [ EN ] 
[ Abstract ]