Ing. František Procháska, Ph.D. [ Scientific Worker, TOPTEC Centre ]

Place: Detached establishment Turnov, Office: Skal
Tel.: (+420) 487 953 919
Email: prochaska@ipp.cas.cz

Research Interests

Education

2000 - 2007Postgraduate studies
ICT Prague, Department of Petroleum Technology and Alternative Fuels, Technicka 5, 16628, Prague 6 - Dejvice
1995 - 2000Engineer studies
ICT Prague, Department of Petroleum Technology and Alternative Fuels, Technicka 5, 16628, Prague 6 - Dejvice

Research experience

2007-2012Special Assistant
ICT Prague, Department of Petroleum Technology and Alternative Fuels, Technicka 5, 16628, Prague 6 - Dejvice
Research of fuel and crude oil processing and analysis (GC, LC, HPLC, DSR, special analytical techniques), Organic technology lector
2002-2007Assistant
ICT Prague, Department of Petroleum Technology and Alternative Fuels, Technicka 5, 16628, Prague 6 - Dejvice
Research of fuel and crude oil processing and analysis
2002-2004Research centre KOZOROH scientific employee
Centre KOZOROH, Technicka 5, 16628, Prague 6 - Dejvice
Research of crude oil, high boiling point fractions and residues utilisation

Academic Awards

2018TACR award in Business category
Awarded by : TACR
Project "Advanced optocal systems with using of aspheric surfaces"
2008Unipetrol award
Awarded by : Unipetrol, ICT Prague
The best faculty doctoral thesis in the year 2007
2021CAS award
Awarded by : CAS
Solar Orbiter - For an extraordinary result of research, experimental development and innovation

Membership in professional societies, committees, editorial boards, ...

2019 -Member
SPIE
Optical engennering peer reviewer

Supervised students

2012 - now Eduard Šubert
Preparation of Master thesis
Testing of lapping processes, analyses of the lapping results
2018 -Michal Špína
Doctoral thesis supervisor
Automated SaD analysis of precise optical element
2013 - 2014Martin Kulhánek
Adviser
Subsurface demage evaluation method development

Research projects

2021 - 2022New optical polishing techniques for aspheric and freeform lenses
Key investigator; head of the optical production process with the specialization on the automated machining of optical materials
Provider: ESA; Project ID: 4000134543/21/NL/AR
2019-2022Partnership for excellence in superprecise optics
Key-investigator
Provider: MSMT; Project ID: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_0
2018 -2020The laser rod faces characterization and 3D corrective micropolishing processes development
Co-investigator
Provider: TACR; Project ID: TN1000008
2017-2019MidFree
Co-investigator
Provider: MPO; Project ID: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004798
2014 -2018Modern Optical Systems and Technologies
Participant
Provider: MSMT; Project ID: L01206
2012-2016Advanced optocal systems with using of aspheric surfaces
Key-investigator
Provider: TACR; Project ID: TA03010843
2013-2015Nanofibers and abrasive nanoparticles as a base of new generation tools for fine polishing of surfaces
Co-investigator
Provider: Technological Agency of the Czech Republic; Project ID: TA03010609
2012-2013The Research Centre for Special Optics and Optoelectronic Systems
Participant
Provider: MSMT; Project ID: ED2.1.00/03.0079

List of Publications

2023Procháska F., Tomka D., Vavruška P., Paprčková M., Melich R., Matoušek O., Lhomé E.: Innovative process for precise grinding of optical free-form elements. Journal of Instrumentation 18 [4] (2023) č. článku P04022.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
2022Špína M., Procháska F.: Effect of change in a normative approach on he evaluation of surface scratches on high-precision optical surfaces. Applied Optics 61 [7] (2022) 1593-1599.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
 Beneš J., Procháska F., Rail Z., Tomka D., Pravdová L., Číp O.: Production and measuring methods and procedures in precision optical cavities production. Journal of Instrumentation 17 [2] (2022) č. článku P02012.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
 Pravdová L., Hrabina J., Čížek M., Číp O., Procháska F., Beneš J.: Optical cavity for ultra-narrow linewidth laser system. 22nd Polish-Slovak-Czech Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. Bellingham: SPIE, 2022 - (Masajada, J.; Urbańczyk, W.), Roč. 12502 (2022), č. článku 1250204. Proceedings of SPIE, 12502. ISBN 9781510661110. ISSN 0277-786X.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[Polish-Slovak-Czech Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics /22./. Wojanow (PL), 05.09.2022-09.09.2022]
 Pravdová L., Hrabina J., Čížek M., Číp O., Procháska F., Beneš J.: Optický rezonátor pro laserový systém s ultra úzkou spektrální čarou. LA62. Sborník příspěvků multioborové konference LASER62. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2022 - (Růžička, B.), s. 72-73. ISBN 978-80-87441-30-5.
[LASER62. Lednice (CZ), 09.11.2022-11.11.2022]
2021Thoř T., Procházková A., Procháska F., Doleček R., Špína M., Václavík J., Sedlmaier T., Mulser M.: Development of an ultraprecision metal mirror on additively manufactured Ti-6Al-4V. Applied Optics 60 [31] (2021) 9919-9924.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
 Procháska F., Machek M., Václavík J., Karabyn V.: Minimization of CaF2 spherical surface deformation caused by annealing. Optical Engineering 60 [11] (2021) č. článku 115101.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
 Tomka D., Beneš J., Procháska F., Lédl V., Rail Z., Pravdová L., Číp O.: Postupy pro vysoce přesné opracování a sestavování optických komponent. Jemná mechanika a optika 66 [4] (2021) 108-111. [ EN ] 
[ Abstract ]
2020Procháska F., Nejezchleb K., Beneš J., Matoušek O., Tomka D.: Yag laser rod 3d corrective process optimization through tool influent function shape inspection. Applied Sciences-Basel 10 [22] (2020) 1-9, č. článku 8194.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
2019Karabyn V., Polák J., Procháska F., Melich R.: Ion beam figuring with using Einzel lens. SPIE: Optics and Measurement 2019 International Conference. Bellingham: SPIE, 2019, Roč. 11385 (2019), č. článku 1138508. ISBN 978-1-5106-3548-7.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[Optics and Measurement International Conference. Liberec (CZ), 08.10.2019-10.10.2019]
 Špína M., Beneš J., Procháska F., Matoušek O.: Machining vibration and methods of their measurement. SPIE: Optics and Measurement 2019 International Conference. Bellingham: SPIE, 2019, Roč. 11385 (2019), s. 1-12, č. článku 113850J. ISBN 978-1-5106-3548-7.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[Optics and Measurement International Conference. Liberec (CZ), 08.10.2019-10.10.2019]
 Matoušek O., Procháska F., Kredba J.: Laser rods characterization by Fourier transform phase-shifting interferometry. SPIE: Optics and Measurement 2019 International Conference. Bellingham: SPIE, 2019, č. článku 113850C. ISBN 978-1-5106-3548-7.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[Optics and Measurement International Conference. Liberec (CZ), 08.10.2019-10.10.2019]
 Beneš J., Matoušek O., Procháska F., Tomka D., Pechociaková M.: Concept of a polishing tool based on viscoelastic properties for midspatial frequencies suppression on aspheric surfaces. Optical Engineering 58 [11] (2019) č. článku 115102.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
 Beneš J., Procháska F., Matoušek O.: Testování experimentálních leštících nástrojů pro potlačení mid-spatialfrequency na asférické optice. Jemná mechanika a optika 64 [2] (2019) 35-38. [ EN ] 
[ Abstract ]
2018Procháska F., Thoř T., Zahradníčková K.: Výzkum možnosti leštění NiP s cílem minimalizace povrchové mikrodrsnosti. Jemná mechanika a optika 63 [10] (2018) 291-294. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Procháska F., Tomka D., Špína M., Beneš J.: Vliv leštících nástrojů na střední prostorové frekvence při leštění asférických optických povrchů. Jemná mechanika a optika 63 [5] (2018) 139-142. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Beneš J., Procháska F., Matoušek O.: Vliv rychlosti otáčení obrobku na kvalitu broušení optických ploch. Jemná mechanika a optika 63 [5] (2018) 156-158. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Polák J., Karabyn V., Procháska F., Matoušek O., Tomka D., Melich R.: Limity a omezení subaperturních korekčních lešticích technologiích a problematika vyhodnocování středních prostorových frekvencí. Jemná mechanika a optika 63 [5] (2018) 152-155. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Špína M., Procháska F., Junek J., Malá K.: Analýza referenčních povrchových vad optických ploch za použití konfokální mikroskopie, interferometrie v bílém světle a mikroskopie atomárních sil. Jemná mechanika a optika 63 [3] (2018) 81-84. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Polák J., Karabyn V., Procháska F., Tomka D.: Zkušenosti s používáním ion beam figuring technologie v TOPTEC. Jemná mechanika a optika 63 [2] (2018) 65-67. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Procháska F., Matoušek O., Tomka D., Špína M., Beneš J.: Charakterizace viskoelastických vlastností materiálů pro konstrukci leštících nástrojů. Jemná mechanika a optika 63 [1] (2018) 14-16. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Špína M., Beneš J., Matoušek O., Procháska F.: Měření vibrací CNC zařízení pi obrábění asférických optických ploch za účelem sledování středních prostorových frekvencí. Jemná mechanika a optika 63 [9] (2018) 235-238. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Thoř T., Procháska F.: Měření podpovrchového poškození. Jemná mechanika a optika 63 [9] (2018) 239-242. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Matoušek O., Beneš J., Procháska F., Špína M., Tomka D.: Modelování tvorby struktur v oblasti středních frekvencí během procesu subaperturního broušení. Jemná mechanika a optika 63 [7] (2018) 221-225. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Beneš J., Procháska F., Špína M.: Identification of mid-spatial frequency error on the optotech MCG 100 when grinding optical elements. ACC JOURNAL 24 [1] (2018) 7-16.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
2017Procháska F., Matoušek O., Tomka D., Melich R.: Vývoj procesu tmelení pro výrobu zrcadel koronografu Metis. Jemná mechanika a optika 62 [3] (2017) 95-97. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Špína M., Procháska F., Melich R.: Scratch and Dig analýza povrchových vad pro zrcadla Metis. Jemná mechanika a optika 62 [1] (2017) 11-13. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Beneš J., Procháska F., Matoušek O.: Návrh algoritmu pro řízení tvarových korekcí pětiosého obráběcího centra. Jemná mechanika a optika 62 [11-12] (2017) 296-298. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Procháska F., Matoušek O., Polák J., Tomka D.: Vliv kinematiky na tvorbu povrchových struktur při leštění asférických ploch. Jemná mechanika a optika 62 [4] (2017) 132-134. [ EN ] 
[ Abstract ]
2016Melich R., Procháska F., Tomka D., Rail Z., Bartoníček J., Pleštil J., Šrajer B.: Design, manufacturing, performance and application of wide angle aspherical achromatic doublet. Proceedings of SPIE 10151, Optics and Measurement International Conference 2016. Vol. 10151. Bellingham: SPIE, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, 2016 - (Kovačičinová, J.), č. článku 1015118. SPIE. ISBN 978-1-5106-0753-8. ISSN 0277-786X.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[OAM 2016, Optics and Measurement International Conference 2016. Liberec (CZ), 11.10.2016-14.10.2016]
 Špína M., Procháska F., Melich R.: Scratch and dig analysis for Metis mirrors surfaces defects evaluation. Proceedings of SPIE 10151, Optics and Measurement International Conference 2016. Vol. 10151. Bellingham: SPIE, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, 2016 - (Kovačičinová, J.), č. článku 101510W. SPIE. ISBN 978-1-5106-0753-8. ISSN 0277-786X.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[OAM 2016, Optics and Measurement International Conference 2016. Liberec (CZ), 11.10.2016-14.10.2016]
 Beneš J., Procháska F., Matoušek O.: The Design of the Control Algorithm for Corrective Manufacturing of 5 axis Machining Centre. Proceedings of SPIE 10151, Optics and Measurement International Conference 2016. Vol. 10151. Bellingham: SPIE, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, 2016 - (Kovačičinová, J.), č. článku 101510U. SPIE. ISBN 978-1-5106-0753-8. ISSN 0277-786X.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[OAM 2016, Optics and Measurement International Conference 2016. Liberec (CZ), 11.10.2016-14.10.2016]
 Procháska F., Poláková I., Polák J., Matoušek O., Tomka D.: Zeeko precession for free-form polishing. Proceedings of SPIE 10151, Optics and Measurement International Conference 2016. Vol. 10151. Bellingham: SPIE, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, 2016 - (Kovačičinová, J.), č. článku 101510O. SPIE. ISBN 978-1-5106-0753-8. ISSN 0277-786X.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[OAM 2016, Optics and Measurement International Conference 2016. Liberec (CZ), 11.10.2016-14.10.2016]
 Procháska F., Vít T., Matoušek O., Melich R.: FEM analysis of bonding process used for minimization of deformation of optical surface under Metis coronagraph mirrors manufacturing. Proceedings of SPIE 10151, Optics and Measurement International Conference 2016. Vol. 10151. Bellingham: SPIE, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, 2016 - (Kovačičinová, J.), č. článku 101510P. SPIE. ISBN 978-1-5106-0753-8. ISSN 0277-786X.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[OAM 2016, Optics and Measurement International Conference 2016. Liberec (CZ), 11.10.2016-14.10.2016]
2015Procháska F., Špína M., Matoušek O., Melich R.: Hodnocení povrchových vad optických ploch. echanika a optika. - [2] (2015) 73-76. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Matoušek O., Tomka D., Procháska F., Polák J.: Influence of the circumferential speed of a resin bond grinding wheel on the properties of a ground aspheric surface. Proceedings of SPIE Vol. 9442: Optics and Measurement Conference 2014. Vol. 9442. Bellingham : SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING, 2015 - (Kovačičinová, J.; Vít, T.), 94420T-94420T ISBN 978-1-62841-557-5. ISSN 0277-786X. - (SPIE).
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[Optics and Measurement Conference 2014 (OaM 2014). Liberec (CZ), 07.10.2014-10.10.2014]
 Matoušek O., Tomka D., Procháska F., Polák J.: Optimalizace obvodové rychlosti brousicího kola s resinovou vazbou s ohledem na kvalitu produkovaného povrchu. Jemná mechanika a optika 60 [2] (2015) 84-87. [ EN ] 
[ Abstract ]
[ Link ]
 
 Melich R., Matela M., Procháska F., Psota P., Matoušek O., Tomka D.: Design and realization of an aspherical doublet. Proceedings of SPIE Vol. 9442: Optics and Measurement Conference 2014. Vol. 9442. Bellingham : SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING, 2015 - (Kovačičinová, J.; Vít, T.), 94420U-94420U ISBN 978-1-62841-557-5. ISSN 0277-786X. - (SPIE).
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[Optics and Measurement Conference 2014 (OaM 2014). Liberec (CZ), 07.10.2014-10.10.2014]
 Polák J., Klepetková E., Pošmourný J., Šulc M., Procháska F., Tomka D., Matoušek O., Poláková I., Šubert E.: Super-polishing of Zerodur aspheres by means of conventional polishing technology. Proceedings of SPIE Vol. 9442: Optics and Measurement Conference 2014. Vol. 9442. Bellingham : SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING, 2015 - (Kovačičinová, J.; Vít, T.), s. 944212-944212 ISBN 978-1-62841-557-5. ISSN 0277-786X. - (SPIE).
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[Optics and Measurement Conference 2014 (OaM 2014). Liberec (CZ), 07.10.2014-10.10.2014]
 Poláková I., Procháska F., Klepetková E.: Polishing of S-FPL-53 Aspherical Lenses. Proceedings of SPIE Vol. 9442: Optics and Measurement Conference 2014. Vol. 9442. Bellingham : SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING, 2015 - (Kovačičinová, J.; Vít, T.), s. 944213-944213 ISBN 978-1-62841-557-5. ISSN 0277-786X. - (SPIE).
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[Optics and Measurement Conference 2014 (OaM 2014). Liberec (CZ), 07.10.2014-10.10.2014]
 Procháska F., Matoušek O., Tomka D., Polák J., Poláková I.: CNC subaperture polishing process arrangement for microroughness minimisation. Proceedings of SPIE Vol. 9442: Optics and Measurement Conference 2014. Vol. 9442. Bellingham : SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING, 2015 - (Kovačičinová, J.; Vít, T.), s. 944216-944216 ISBN 978-1-62841-557-5. ISSN 0277-786X. - (SPIE).
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[Optics and Measurement Conference 2014 (OaM 2014). Liberec (CZ), 07.10.2014-10.10.2014]
 Procháska F., Michal ml. S., Melich R., Psota P.: Metodika měření tvaru asférických prvků jakožto součást optické výroby. Jemná mechanika a optika 60 [2] (2015) 81-84. [ EN ] 
[ Abstract ]
[ Link ]
 
 Tomka D., Procháska F., Matoušek O., Polák J.: Development of methodology for evaluation of subsurface damage. Proceedings of SPIE Vol. 9442: Optics and Measurement Conference 2014. Vol. 9442. Bellingham : SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING, 2015 - (Kovačičinová, J.; Vít, T.), 94421B-94421B ISBN 978-1-62841-557-5. ISSN 0277-786X. - (SPIE).
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[Optics and Measurement Conference 2014 (OaM 2014). Liberec (CZ), 07.10.2014-10.10.2014]
 Procháska F., Matoušek O., Psota P., Beneš J.: Chování "Mid Spatial Frequencies" při CNC opracování optických ploch. Jemná mechanika a optika 60 [10] (2015) 293-295. [ EN ] 
[ Abstract ]
2014Procháska F., Polák J., Matoušek O., Tomka D.: Computer numeric control subaperture aspheric surface polishing—microroughness evaluation. Optical Engineering 53 [9] (2014) 092011-092011.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
2013Procháska F., Polák J., Tomka D., Šubert E.: Using FEM technology for optical surfaces polishing. EPJ Web of Conferences: International Conference on Optics and Measurement, OAM 2012. Cedex : EDP Sciences, 2013 - (Šulc, M.; Kopecký, V.; Lédl, V.; Melich, R.; Skeren, M.), 00020-00020 ISSN 2100-014X. - (Book Series: EPJ Web of Conferences. 48).
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[OaM 2012 International Conference on Optics and Measurement. Liberec (CZ), 16.10.2012-18.10.2012]
2012Procháska F., Polák J., Tomka D., Šubert E.: Využití FEM lešticí technologie při leštění optických ploch. Jemná mechanika a optika 57 [11-12] (2012) 321-324. [ EN ] 
[ Abstract ]

[OaM/ 2012/ Optics and Measurement International Conference. Liberec, 16.10.2012-18.10.2012]
 Procháska F., Polák J., Tomka D., Šubert E.: Using FEM technology for optical surfaces polishing. OaM/ 2012/ Optics and Measurement International Conference. Conference Proceedings. Praha : IPP AS CR - TOPTEC, 2012 - (Vít, T.; Kovačičinová, J.; Lédl, V.), s. 107-111 ISBN 978-80-87026-02-1.
[ Abstract ]

[OaM 2012 International Conference on Optics and Measurement. Liberec (CZ), 16.10.2012-18.10.2012]