Ing. Jiří Junek [ PhD Student, TOPTEC Centre ]

Place: Detached establishment Turnov, Office: Sob2
Tel.: (+420) 487 953 901
Email: junekj@ipp.cas.cz

Research projects


List of Publications

2022Junek J., Žídek K.: Noise effect on 2D photoluminescence decay analysis using the RATS method in a single-pixel camera configuration. Optics Express 30 [8] (2022) 12654-12669.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
2021Junek J., Žídek K.: Fluorescence lifetime imaging via spatio-temporal speckle patterns in a single-pixel camera configuration. Optics Express 29 [4] (2021) 5538-5551.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
2020Junek J., Ondič L., Žídek K.: Random temporal laser speckles for the robust measurement of sub-microsecond photoluminescence decay. Optics Express 28 [8] (2020) 12363-12372, č. článku 3.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
2019Junek J., Šulc M.: Měření intenzity světla koherentních svazků pod úrovní šumu detektoru. Jemná mechanika a optika 64 [1] (2019) 20-23. [ EN ] 
[ Abstract ]
2018Šulc M., Junek J.: Měření intenzity světla koherentních svazků pod úrovní šumu detektoru. Jemná mechanika a optika 64 [2] (2018) 43-46. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Špína M., Procháska F., Junek J., Malá K.: Analýza referenčních povrchových vad optických ploch za použití konfokální mikroskopie, interferometrie v bílém světle a mikroskopie atomárních sil. Jemná mechanika a optika 63 [3] (2018) 81-84. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Junek J.: Model mechanického napětí v systému multivrstev. Jemná mechanika a optika 63 [2] (2018) 62-64. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Budasz J., Junek J., Václavík J.: Vhodná technologie nanášení ochranných dielektrických vrstev metodou IBAD na hliníkové reflexní vrstvy a substráty. Jemná mechanika a optika 63 [7] (2018) 195-198. [ EN ] 
[ Abstract ]