Ing. Jiří Beneš [ Technician, TOPTEC Centre ]

Place: Detached establishment Turnov, Office: Sob2
Tel.: (+420) 487 953 901
Email: benes@ipp.cas.cz

Education

2013-2016Engineer studies
Technical University of Liberec
The Design of the Control Algorithm for Corrective Manufacturing of 5 axis Machining Centre

Research projects

2019-2022Partnership for excellence in superprecise optics
Participant
Provider: Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic; Project ID: *CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_0
2018-2020The laser rod faces characterization and 3D corrective micropolishing processes development
Participant
Provider: Technological Agency of the Czech Republic; Project ID: TN01000008
2016-2019NEOSTED - Flyeye telescope
Participant
Provider: ESA (managed by OHB Italy); Project ID:
2017-2019MidFree
Participant
Provider: Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic; Project ID: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004798
2014-2018Modern Optical Systems and Technologies
Participant
Provider: Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic; Project ID: LO1206

List of Publications

2022Beneš J., Procháska F., Rail Z., Tomka D., Pravdová L., Číp O.: Production and measuring methods and procedures in precision optical cavities production. Journal of Instrumentation 17 [2] (2022) č. článku P02012.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
 Pravdová L., Hrabina J., Čížek M., Číp O., Procháska F., Beneš J.: Optical cavity for ultra-narrow linewidth laser system. 22nd Polish-Slovak-Czech Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. Bellingham: SPIE, 2022 - (Masajada, J.; Urbańczyk, W.), Roč. 12502 (2022), č. článku 1250204. Proceedings of SPIE, 12502. ISBN 9781510661110. ISSN 0277-786X.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[Polish-Slovak-Czech Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics /22./. Wojanow (PL), 05.09.2022-09.09.2022]
 Pravdová L., Hrabina J., Čížek M., Číp O., Procháska F., Beneš J.: Optický rezonátor pro laserový systém s ultra úzkou spektrální čarou. LA62. Sborník příspěvků multioborové konference LASER62. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2022 - (Růžička, B.), s. 72-73. ISBN 978-80-87441-30-5.
[LASER62. Lednice (CZ), 09.11.2022-11.11.2022]
2021Tomka D., Beneš J., Procháska F., Lédl V., Rail Z., Pravdová L., Číp O.: Postupy pro vysoce přesné opracování a sestavování optických komponent. Jemná mechanika a optika 66 [4] (2021) 108-111. [ EN ] 
[ Abstract ]
2020Procháska F., Nejezchleb K., Beneš J., Matoušek O., Tomka D.: Yag laser rod 3d corrective process optimization through tool influent function shape inspection. Applied Sciences-Basel 10 [22] (2020) 1-9, č. článku 8194.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
2019Špína M., Beneš J., Procháska F., Matoušek O.: Machining vibration and methods of their measurement. SPIE: Optics and Measurement 2019 International Conference. Bellingham: SPIE, 2019, Roč. 11385 (2019), s. 1-12, č. článku 113850J. ISBN 978-1-5106-3548-7.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[Optics and Measurement International Conference. Liberec (CZ), 08.10.2019-10.10.2019]
 Beneš J., Matoušek O., Procháska F., Tomka D., Pechociaková M.: Concept of a polishing tool based on viscoelastic properties for midspatial frequencies suppression on aspheric surfaces. Optical Engineering 58 [11] (2019) č. článku 115102.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
 Beneš J., Procháska F., Matoušek O.: Testování experimentálních leštících nástrojů pro potlačení mid-spatialfrequency na asférické optice. Jemná mechanika a optika 64 [2] (2019) 35-38. [ EN ] 
[ Abstract ]
2018Procháska F., Tomka D., Špína M., Beneš J.: Vliv leštících nástrojů na střední prostorové frekvence při leštění asférických optických povrchů. Jemná mechanika a optika 63 [5] (2018) 139-142. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Beneš J., Procháska F., Matoušek O.: Vliv rychlosti otáčení obrobku na kvalitu broušení optických ploch. Jemná mechanika a optika 63 [5] (2018) 156-158. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Procháska F., Matoušek O., Tomka D., Špína M., Beneš J.: Charakterizace viskoelastických vlastností materiálů pro konstrukci leštících nástrojů. Jemná mechanika a optika 63 [1] (2018) 14-16. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Špína M., Beneš J., Matoušek O., Procháska F.: Měření vibrací CNC zařízení pi obrábění asférických optických ploch za účelem sledování středních prostorových frekvencí. Jemná mechanika a optika 63 [9] (2018) 235-238. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Matoušek O., Beneš J., Procháska F., Špína M., Tomka D.: Modelování tvorby struktur v oblasti středních frekvencí během procesu subaperturního broušení. Jemná mechanika a optika 63 [7] (2018) 221-225. [ EN ] 
[ Abstract ]
 Beneš J., Procháska F., Špína M.: Identification of mid-spatial frequency error on the optotech MCG 100 when grinding optical elements. ACC JOURNAL 24 [1] (2018) 7-16.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
2017Beneš J., Procháska F., Matoušek O.: Návrh algoritmu pro řízení tvarových korekcí pětiosého obráběcího centra. Jemná mechanika a optika 62 [11-12] (2017) 296-298. [ EN ] 
[ Abstract ]
2016Beneš J., Procháska F., Matoušek O.: The Design of the Control Algorithm for Corrective Manufacturing of 5 axis Machining Centre. Proceedings of SPIE 10151, Optics and Measurement International Conference 2016. Vol. 10151. Bellingham: SPIE, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, 2016 - (Kovačičinová, J.), č. článku 101510U. SPIE. ISBN 978-1-5106-0753-8. ISSN 0277-786X.
[ Abstract ]
[ Link ]
 
[OAM 2016, Optics and Measurement International Conference 2016. Liberec (CZ), 11.10.2016-14.10.2016]
2015Procháska F., Matoušek O., Psota P., Beneš J.: Chování "Mid Spatial Frequencies" při CNC opracování optických ploch. Jemná mechanika a optika 60 [10] (2015) 293-295. [ EN ] 
[ Abstract ]